Sjukhuset i Varberg anmäler patientärende enligt Lex Maria

När den äldre patienten sökte akut sjukvård på grund av yrsel och hjärtproblem uppmärksammades inte hans låga blodsockervärden morgonen efter, trots att han behandlades med insulin. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Patienten var svårt hjärtsjuk och behandlades med flera olika läkemedel. Dessutom hade patienten sedan flera år tillbaka diabetes och behandlades med insulin. På grund av yrsel och försämring av hjärtfunktionen sökte patienten vård via sjukhusets akutmottagning och blev inlagd. Morgonen därpå var patienten sämre och svår att få kontakt med.

Trots patientens diabetes förbisågs att blodsockervärdet var mycket lågt. Detta uppdagades först senare under förmiddagen. Patienten avled efter en kort vårdtid på intensivvårdsavdelningen.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvalitén i sjukvården!

Vid frågor, kontakta chefläkare Gösta Rüter via sjukhusets äxel, 0340-48 10 00.