Sjukhuset i Varberg anmäler lång väntan på läkarbedömning enligt Lex Maria

En äldre patient blev inte högprioriterad när denne sökte vård på akutmottagningen. Därför dröjde det innan patienten fick träffa en läkare. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Patienten hade blodbrist och var andfådd och remitterades därför av en allmänläkare till sjukhusets akutmottagning. Vid ankomsten bedömdes patienten av en sjuksköterska enligt gällande rutiner och det gjordes en prioritering av inom vilken tidsram patienten skulle bedömas av en läkare.

Efter en tid gjordes en förnyad bedömning och patienten fick en högre prioritering. Bedömningen skedde vid en senare tidpunkt än vad som var avsikten. Efter ytterligare en tid försämrades patientens tillstånd. En läkare tillkallades och infann sig omgående. Patienten avled kort därefter.

Med anledning av det inträffade har akutmottagningen vidtagit åtgärder och ändrat sina rutiner.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvalitén i sjukvården!

För ytterligare information, kontakta gärna Gösta Rüter, chefläkare, via sjukhusets televäxel 0340-48 10 00.