"Säker vård vid Sjukhuset i Varberg" Sjukhuschefens svar på medias frågor

Vården som ges vid Sjukhuset i Varberg är god och säker. Det säger sjukhusets styrelseordförande Christer Samuelsson som en kommentar till de senaste dagarnas medieuppgifter om sjukhuset, föranledda av en anmälan till Socialstyrelsen.

Riksdagsmannen Hans Hoff har, med utgångspunkt från en debattartikel angående medicinkliniken, gjort en anmälan till Socialstyrelsen.

- Vid Sjukhuset i Varberg bedrivs en god vård och sjukhuset ligger i täten i nationella jämförelser över patientsäkerhet, säger Christer Samuelsson.

- Vi blev ombedda av media att kommentera den här anmälan, men sa av naturliga skäl sagt att vi först måste läsa anmälan innan vi kan kommentera, säger sjukhuschef Kristina Wallentin. Detta beskrivs av tidningen som att vi vägrar svara på frågor. Vi vill självklart vara öppna men ville alltså först läsa anmälan. Det är tråkigt om det upplevdes som att vi inte ville svara, säger Kristina Wallentin.

Tidningen publicerade på fredagen de frågor som de inte fått svar på, nedan följer Kristina Wallentins svar på frågorna.

Är medicinkliniken dimensionerad efter behov?

Ja, enligt en nyligen, av utomstående, genomförd genomlysning har medicinkliniken tillräckligt många platser för att klara sitt uppdrag. När detta vid belastningstoppar inte räcker till finns rutiner för hur vårdplatser på andra kliniker på sjukhuset kan användas.

Varför är beläggningen på medicinkliniken hög?

Beläggningstalen på medicinkliniken varierar kraftigt från dag till dag, som det måste göra i en verksamhet som huvudsakligen tar hand om akuta sjukvårdsbehov. Övriga kliniker har en mer ”planeringsbar” verksamhet och har därför inte samma variationer.

Nästan 70 procent av dagarna under 2009 har medicinklinikens platser räckt till. Sett till hela sjukhuset har vi haft en genomsnittlig beläggning på ungefär 84 procent.

Vad gör ni åt det?

Det finns fastställda rutiner för hur toppar i beläggningen vid en klinik ska hanteras. Bland annat utnyttjas lediga vårdplatser på andra kliniker. Tillsammans med medicinläkare ser vi över organisationen för vårdplatskoordinering. Vi utvärderar fortlöpande hur det här fungerar.

Hur säkerställer ni patientsäkerheten när beläggningen är hög?

Alla objektiva och nationella jämförelser visar att Sjukhuset i Varberg har en god och säker vård. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre.

I samband med hög belastning har chefer och ledare i organisationen ett stort ansvar att, genom att prioritera sina och medarbetarnas arbetsuppgifter, säkerställa god och säker vård. Sjukhusledningens ansvar är att lägga grunden genom att se till att det finns goda rutiner, en väl fungerande organisation och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Varför flyttas patienter runt på sjukhuset trots att Socialstyrelsen är kritisk till det?

Socialstyrelsen har tidigare meddelat att det kan vara acceptabelt med så kallade utlokaliserade vårdplatser vid överbeläggningar – det vill säga platser på andra kliniker – om det finns tydliga rutiner som tar hand om eventuella patientsäkerhetsrisker. När medicinkliniken behöver använda vårdplatser på andra kliniker ska detta ske enligt våra rutiner som säkrar patientsäkerheten i de här situationerna.

Vad känner du för ansvar för den arbetsmiljö som råder på medicinkliniken?

Arbetsmiljön är viktig. När det gäller arbetsmiljön på medicinkliniken har vi uppmärksammat den tidigare. Vi har tagit utomstående hjälp för att sätta in insatser som pågår. Mitt ansvar är att skapa förutsättningar och stödja sjukhusets chefer i arbetet för en god arbetsmiljö.

Hur tar du som chef emot kritiska synpunkter från dina medarbetare?

Det är viktigt at ha ett öppet klimat på sjukhuset och jag och den övriga sjukhusledningen välkomnar diskussioner och synpunkter. Konstruktiv kritik är alltid en tillgång. Samtidigt är det viktigt att vi, efter diskussionen, kan samla oss kring vårt uppdrag och dra åt samma håll för att lösa de utmaningar vi står inför – att ge hallänningen en så god, säker och tillgänglig vård som möjligt med de resurser vi har fått oss tilldelade.

För mer information:

Kristina Wallentin, sjukhuschef 070-558 14 75