Regionstyrelsen svarar JO

Region Halland blev i höstas anmälda till JO, Justitieombudsmannen, efter en serie tidningsartiklar om vårt forskningssamarbete med BWPO, Brigham and Women’s Physicians Organization i USA

Anmälarna ville veta om överföringen av data om halländska patienter till vår samarbetspartner var laglig.

Här är Regionstyrelsens svar till JO:

Yttrande till Justitieombudsmannen (PDF-dokument, 310 kB)