Regionfullmäktige 22 februari – besök eller följ mötet på webben

Regionfullmäktige sammanträder onsdagen den 22 februari. Mötet är öppet för allmänheten, och går också att följa i direktsändning här på Region Hallands webbplats.

Vid sammanträdet behandlas bl a följande ärenden:

• Trafikförsörjningsprogram 2016-2019 – komplettering med anledning av tillsyn

• Tilläggsavtal Varbergstunneln

• Reinvestering anestesistationer Hallands sjukhus

• Yttrande över motionerna:
 - integrera jämställdhet systematiskt i Halland
 - mångkulturellt bokslut
 - utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett
 - utred möjligheten att införa brukarstyrd inläggning

• Information
 - återrapportering från Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa  
 - arbetet med Lean inom Region Halland

Regionfullmäktiges sammanträde är öppet för allmänheten.
Samtliga ärenden finns på www.regionhalland.se/handlingar.

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal ”Kattegatt/Fullriggaren”
Tid: kl 10:00

Välkommen!
Thomas Jönsson, Regionfullmäktiges ordförande

Här kan du följa livesändningen av regionfullmäktige!

För mer information kontakta:
Lena Parmlöv, regionfullmäktiges sekreterare, tfn 035-13 48 52