Region Halland inför utbildningsanställningar för sjuksköterskor

Region Halland har fattat beslut om att införa en modell för sjuksköterskor som ska vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor under pågående anställning. Underlaget till beslutet har arbetats fram i nära samarbete mellan regionen och Vårdförbundet. Modellen innebär att man får full lön under utbildningstiden.

Detta är en del i det arbete som pågår för att möjliggöra kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården på lång sikt.

- En viktig förutsättning för att komma fram till en attraktiv modell har varit samarbetet med Vårdförbundet, säger Mats Eriksson, Regionstyrelsens ordförande.

Från och med 1 januari 2018 kommer en ny modell för utbildningsanställningar att införas som innebär att studier sker med full lön till specialistsjuksköterska inom prioriterade områden. Dessutom står arbetsgivaren för litteratur under studietiden. Region Halland ska använda medlen från den statliga satsningen Professionsmiljarden, och de personer som tidigare har ingått ett avtal kommer också att få ersättning enligt den nya modellen från och med vårterminen 2018.

Bakgrund
Region Halland står, liksom övriga regioner och landsting i Sverige, inför en utmaning med och ett stort behov av att rekrytera specialistsjuksköterskor. Därför vill Region Halland som arbetsgivare ge möjlighet till vidareutbildning för sjuksköterskor inom prioriterade områden.

Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och kunskapskrävande. Medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling är av avgörande betydelse för att verksamheterna inom hälso- och sjukvården ska klara sina uppdrag.

– För att invånare och patienter i Halland ska få den hälso- och sjukvård som de behöver är detta en viktig satsning. Vi behöver säkerställa tillgången, styra mot långsiktiga behov av specialistutbildade sjuksköterskor, förklarar Mats Eriksson. Det är även ett sätt att som en attraktiv arbetsgivare skapa tydliga karriärvägar för sjuksköterskor och därigenom få snabbare utveckling och större engagemang.

- Vårdförbundet har långsiktigt arbetat för att få till utbildningstjänster som vi kallar AST Akademisk specialisttjänstgöring. Vi är glada att vi nu gemensamt med arbetsgivaren delar samma bild av dagens förutsättningar och morgondagens utmaningar, säger Camilla Tellström, ordförande Vårdförbundet Halland. Att få vidareutbilda sig inom ramen av sin anställning är en av de åtgärder som behövs för att skapa ett mervärde för våra medlemmar och är en möjlighet till utveckling på det individuella planet. Vi ser också fram emot fler dialoger i det fortsatta arbetet framförallt för att förbättra villkoren för våra medlemmar men också att utveckla vården i rätt riktning.