Nytt tilläggsavtal för Varbergstunneln klart

Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland har tecknat ett tilläggsavtal för genomförande av Varbergstunneln. På måndagen, den 6 februari, höll parterna en välbesökt presskonferens för att berätta om avtalet.

Parterna har sedan tidigare ett huvudavtal avseende genomförande, finansiering och samverkan kring Varbergstunneln, Västkustbanan och Varberg-Hamra. På grund av ökade krav på åtgärder för säkerhet och klimatanpassning beräknas den totala kostnaden för järnvägsprojektet öka cirka 30 procent sedan beräkningar gjordes år 2009. Tilläggsavtalet reglerar den ökade kostnaden och andra aktuella frågor.

På presskonferensen medverkade från Trafikverket Väst, Bengt Rydhed, ställföreträdande regionchef, från Varbergs kommun medverkade Ann-Charlotte Stenkil (M) kommunstyrelsens ordförande, Jana Nilsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande samt Carl Bartler kommundirektör och från Region Halland deltog Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.

- En bra infrastruktur och kollektivtrafik är mycket väsentlig för Hallands fortsatta utveckling då Halland växer och allt fler pendlar till jobb, skola och nöjen, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. De närmsta åren prognostiseras 9 000 nya bostäder i Halland vilket ställer krav på väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik där Västkustbanan är ryggraden för resandet i Halland, Sydvästra Sverige och knyter oss samman med omvärlden från Oslo till Hamburg.

- Västkustbanan behöver öka kapaciteten och minska sårbarheten som just nu finns. De enkelspår som finns kvar på banan, i Varberg och mellan Maria Park och Helsingborg i Skåne behöver kompletteras till dubbelspår, säger Dag. Därför samverkar Region Halland med andra parter och medfinansierar avgörande projekt som är till nytta för invånare i Halland och för Hallands fortsatta utveckling, menar Dag.

Tilläggsavtalet inkluderar också en skrivning om en ny station i Värö. I år påbörjas en åtgärdsvalstudie i syfte att utreda trafikupplägg.  Målsättningen är trafikstart år 2026. En förutsättning är att detta prioriteras och lyfts in i nationell transportplan.

- Det är bra att vi, alla tre parter, är överrens om att nu sätta igång planeringen av en ny station i Värö, avslutar Dag.

Om tilläggsavtalet för Region Halland

Region Halland medfinansierar nu med totalt 283 miljoner kronor varav tilläggsavtalet är på 73 miljoner kronor. Den ökade kostnaden tas från eget kapital från Region Halland, vilket innebär att det inte belastar budget från den regionala infrastrukturplanen.

Tilläggsavtalet beslutas på regionstyrelsens möte onsdagen den 8 februari och på regionfullmäktige den 22 februari.

Media rapporterar

SVT Nyheter Halland från den 6 februari
Hallandsposten - Nytt avtal om Varbergstunneln från den 6 februari
Hallands Nyheter - Väröstation med in nytt tunnelavtal från den 6 februari