Ny film om patientföreningar i psykiatrin

En informationsfilm om de olika intresseorganisationerna inom psykiatrin är färdig. Här presenteras en rad föreningar som företräder patienter och anhöriga. Psykiatrin i Halland har stått för kostnaderna.

Sedan tidigare finns ett påkostat skriftligt informationsmaterial som Psykiatrin i Halland tagit fram tillsammans med intresseorganisationerna och reklambyrån M & Co i Halmstad. Detta har nu legat till grund för filmen som gjorts av Sturegymnasiet i Halmstad i samarbete med det lokala brukarrådet inom vuxenpsykiatrin i södra Halland. Filmen har titeln "Att må psykiskt dålig".

I natursköna Hallandsmiljöer berättar företrädare för olika organisationer om varför deras förening varit viktig just för dem. En stark berättelse kommer från Pernilla Sellergren från Spes (Suicidprevention och efterlevandes stöd) som talar om sin 21-årige son som tog sitt liv, och Camilla Tilljander berättar om hur hon hanterar sin funktionsnedsättning, Aspergers syndrom, en lättare variant av autism:

– Ju mer jag har accepterat diagnosen – ju mer jag tillåter mig att vara autistisk – desto mindre autistisk är jag.

Mona Granquist från ÅSS (Svenska ångestsyndromsällskapet) beskriver lättnaden och glädjen när hon hörde ett radioinslag om sin sjukdom, fick kontakt med föreningen och insåg att hon inte är ensam, att det inte bara är hon som har panikångest.

– Äntligen kunde jag slappna av, berättar hon.

Filmen ska användas av intresseorganisationerna som vill visa den som informationsmaterial i olika sammanhang. Psykiatrin i Halland vill ha den i undervisningssyfte, bland annat med tanke på AT-läkare, nyanställda eller olika utbildningar.

Alla de organisationer som presenteras i filmen finns representerade i Halland:

• IFSAP: Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar. (Maj Andersson)

• Ananke: Stödförening för drabbade av tvångssyndrom och tvångstankar. (Bo Vippentorp)

• Demensförbundet. (Elsa Andersson)

• ÅSS. Svenska ångestsyndromsällskapet. (Mona Granquist)

• RSMH. Riksförbundet för social och mental hälsa (Lisbeth Lindqvist)

• Attention. Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. (Elisabeth Nilsson)

• Halmstad Fontänhus. Social arbetsrehabilitering. (Diana Svensson)

• Spes. Suicidprevention och efterlevandes stöd. (Pernilla Sellergren)

• Föreningen Autism. (Camilla Tilljander)

Vidare information:

Gunilla Köhler, sjuksköterska och verksamhetscontroller, Psykiatrin i Halland, 035-13 17 79

Stig Bengtsson, IFSAP (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar.), 035-14 05 57