Nästa omgång vaccin försenat

Den andra omgången av vaccin mot den nya influensan – ”svininfluensan” väntas komma flera dagar senare till Sverige än beräknat. Det meddelade vaccinproducenten via Socialstyrelsen under torsdagen. – Vi kan bara anpassa oss efter de nya förhållandena, men det är naturligtvis mycket besvärligt, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.

Eftersom det inte finns några lager av det nya vaccinet i Sverige eller Halland innebär den försenade leveransen av vaccin att vaccinationen inte kan genomföras som planerat ute på de halländska vårdenheterna.

- Det är beklagligt att det blir förseningar, särskilt så här tidigt i vaccinationskampanjen, säger Mats Erntell. Det ställer till stora problem för våra vårdenheter som står beredda för att kunna vaccinera riskgrupper och gravida.

- Vi kan inte göra något annat än att så snabbt det är möjligt se till att vaccinet kommer vidare ut i vården så snart det anländer till Halland. Och vi hoppas att invånarna har tålamod och förståelse för att vaccinet under perioder kan komma att ta slut på vårdenheterna.

Nästa omgång av vaccinet skulle enligt planering ha kommit till Halland på tisdag i nästa vecka. Nu kommer det i slutet av veckan eller i veckan därpå. Anledning är, enligt producenten , att det blivit byråkratiska fördröjningar i godkännandeprocessen inför leveransen från Tyskland, vilket har drabbat vaccinleveransen till Sverige och Danmark .

- Vi har varit medvetna om att tillgången till vaccin kommer att vara begränsad, men när en omgång riskerar att utebli under en vecka får det stora konsekvenser för hela processen, säger Mats Erntell. För närvarande finns det vaccin, men risken är stor att det helt enkelt kommer att ta slut ute på vårdenheterna i nästa vecka.

- Vi kommer att försöka informera löpande via www.Lthalland.se/influensa om hur tillgången på vaccin ser ut ute på vårdenheterna.

Mer information:

Smittskyddsläkare Mats Erntell, tfn: 070-319 16 13