Lex Maria-anmälan angående p-stav

Chefläkaren för Närsjukvården Landstinget Halland anmäler enligt Lex Maria en händelse som inträffat vid Ungdomsmottagningen i Varberg. En ung kvinna blev gravid trots att hon några månader tidigare fått en så kallad p-stav inopererad. Vid kontroll visade det sig att någon p-stav inte fanns på plats.

Den utredning som genomförts har nu visat att p-staven vid operationen fastnat i införingsinstrumentet och därför inte kommit på avsedd plats. Den kontroll som normalt ska ske, om man tydligt kan känna p-staven under huden efter ingreppet, gjordes aldrig. Det inträffade har redan medfört en genomgripande förändring av rutinerna för införande och uttag av p-stavar i hela länet.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Landstinget Halland

tfn: 070-328 29 44