Länssjukhuset anmäler förväxling av patienter i samband med antibiotikabehandling enligt Lex Maria

Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att två patienters antibiotikabehandling förväxlades och gavs till fel person.

Anmälan gäller en händelse då en sjuksköterskestuderande förberedde två olika typer av antibiotikabehandling avsedd att ges direkt i blodbanan för två patienter. Förberedelserna skedde under övervakning av en handledare. Då de två läkemedlen skulle ges gavs först det ena till fel patient, först när det andra läkemedlet gavs uppmärksammades förväxlingen och tillförseln av båda läkemedlen avbröts.

- Ingen av patienterna kom till skada i just detta fall men riskerna med förväxlingar av läkemedel är stora och måste tas på största allvar, säger Göran Magyar, chefläkare vid Länssjukhuset.

Händelseanalysen har medfört förändringar i hur läkemedlen förbereds vilket ökar säkerheten och minimerar riskerna för förväxling.

Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya rekommendationer.

För mer information:

Göran Magyar, Chefläkare, Länssjukhuset i Halmstad,

tfn 035-13 10 00