Landstingsstöd till satsning på järnvägstrafiken

Landstinget Halland går in som medfinansiär av en del av Västsverigepaketet - den stora infrastruktursatsningen i Västsverige. Landstinget satsar 180 miljoner kronor på kraftigt förbättrade möjligheter till järnvägstrafik genom Halland.

Ett enigt landstingsfullmäktige beslutade att säga ja till medfinansieringen av den så kallade Västlänken.

Totalt omfattar Västsverigepaketet satsningar på 30 miljarder kronor, varav Västlänken beräknas kosta 16 miljarder kronor. Västra Götalandsregionen och Halland ska tillsammans betala 1 miljard av satsningen. Den halländska satsningen – 180 miljoner kronor – är beräknad efter hur stor andel av resenärerna som är hallänningar i den tågtrafik som berörs.

– Det handlar om att genom Västlänken kraftigt öka kapaciteten för järnvägstrafik till och från Göteborg, något som vi i Halland är mycket beroende av, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Tågtrafiken leds i dag in i en ”återvändsgränd” i Göteborg. Med Västlänken kommer trafiken att kunna köra genom Göteborg vilket ger möjligheter kraftigt ökad kapacitet.

– Västkustbanan i sin helhet är ohyggligt viktig för Halland, säger Mats Eriksson som tror att detta är en satsning som kommer att betala sig.

– Goda kommunikationer åt norr och söder ger ännu fler människor möjlighet att flytta till Halland. En väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig pusselbit i arbetet med att göra Halland till den bästa livsplatsen.

Mer information:

Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85