Landsting tog del av vårdvalserfarenheter

”Så gjorde vi i Halland” var temat för en erfarenhetsdag om Vårdval Halland som landstinget inbjöd till 26 maj. Ett fyrtiotal politiker och tjänstemän från regioner och landsting runt om i landet kom för att lyssna och ta del av de halländska erfarenheterna.

Intresset för det halländska vårdvalssystemet är stort runt om i landet. Många landsting står inför ett införande av liknande system och för att ge en större grupp människor möjlighet att samtidigt skaffa sig ingående kunskap om den halländska modellen arrangerades erfarenhetsdagen.

Förmiddagen ägnades åt att presentera grundstenarna i Vårdval Halland. Medverkande var landstingsdirektör Catarina Dahlöf, landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, chefen för förvaltningen av Vårdval Halland Jörgen Preuss och ekonomidirektör Anette Henriksson. Tillsammans redogjorde de för de erfarenheter som gjorts hittills, sett ur ett politiskt och ett finansiärsperspektiv samt då det gäller ledarskap, uppföljning och organisation.

Efter lunch fick samtliga deltagare möjlighet att delta i workshoppar för att få detaljerad information, och för att berätta om erfarenheter från det egna landstinget eller regionen. Workshopparnas teman var ”Roller: finansiär, ägare och drift”, ”Kommunikation och information” och ”Finansiärens administrativa roll”.

Dagen avslutades med en framåtblick på den fortsatta utvecklingen av Vårdval Halland.

Dokumentation av dagen finns i form av en rad bildspel.