Kompletterande avtal krävs för samarbetet med BWPO

I somras upptäckte regionen att de avtal om sekretess och tystnadsplikt som krävs för samarbetet med Brigham & Women’s Physicians Organization (BWPO) i Boston inte var tecknade fullt ut.

Samarbetet går ut på att BWPO med sin specialkunskap ska analysera patientdata från regionen för att förbättra och effektivisera vården här i Halland.

– Vi har inte gjort det som krävdes från början vad gäller säkerheten kring datahanteringen, konstaterar hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Haleh Lindqvist. Nu gör vi om och gör rätt.

Data som har skickats till BWPO är anonymiserade och följer samma hantering av personuppgifter som sker dagligdags inom sjukvården.

Fokus just nu är att få de avtal på plats som behövs. De kommer att undertecknas de närmaste veckorna. Under tiden är all dataöverföringen stoppad. Det handlar om att skriva ett EU:s klausulstandardavtal med BWPO, avtal om tystnadsplikt med deras medarbetare samt avtal om äganderätten till samt utplåning av data när samarbetet har upphört.

 – Vi inser att det här kan väcka frågor bland våra patienter och invånare, säger Haleh Lindqvist. Om du har frågor så hör av dig till oss på infomaster@regionhalland.se