Kjell Ivarsson tillträder ny roll som sjukvårdsdirektör i Region Jönköping

Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, kommer att tillträda en tjänst som sjukvårdsdirektör med ansvar för kirurgisk vård i Region Jönköping och kommer därmed att lämna sitt uppdrag som förvaltningschef för Närsjukvården Halland.

- Jag känner mig glad över att ha fått den här förfrågan och möjligheten att leda det här arbetet i Region Jönköping, säger Kjell Ivarsson. Det här arbetet drivs som en sammanhållen process som skär tvärs över alla specialiteter och här ligger Region Jönköping i framkant i den utveckling som är nödvändig för att vi på bästa sätt ska kunna möta den framtida vården.

- Samtidigt har beslutet att lämna Närsjukvården Halland inte alls varit enkelt, fortsätter Kjell. Vi har inom Region Halland tagit ett stort steg i riktning mot att skapa en plattform för hur vår hälso- och sjukvård ska formas i Halland genom den nya Hälso- och sjukvårdsstrategin. Vi är mitt i ett mycket spännande förändringsarbete och jag kommer naturligtvis att fortsätta följa arbetet med stort intresse. 

Arbetet med att tillsätta en ny förvaltningschef för Närsjukvården Halland kommer nu att påbörjas. Kjell Ivarsson planerar att påbörja sitt nya uppdrag efter sommaren.

- Jag vill önska Kjell varmt lycka till i sitt nya uppdrag inom Region Jönköping, säger Catarina Dahlöf, Regiondirektör Region Halland.  Samtidigt vill jag passa på att tacka för det viktiga arbete som Kjell har gjort i Halland. Kjell har inspirerat många och hans stora engagemang har bidragit till att lägga den grund vi nu har för att forma framtidens sjukvård för våra invånare.  Nu gäller det för oss att fortsätta jobba kraftfullt på inslagen väg.