Kaarina Sundelin ny förvaltningschef för Närsjukvården

Regionstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att tillsätta Kaarina Sundelin som ny förvaltningschef för Närsjukvården i Region Hallands egen regi.

Kaarina SundelinI rollen ingår förvaltningschefsskap för alla vårdcentraler i Region Hallands egen regi, Folktandvården, palliativa vården i Falkenberg samt ett antal andra närsjukvårdsuppdrag.

Kaarina Sundelin kommer närmast från Södra Älvsborgs sjukhus där hon arbetat som biträdande sjukhuschef med ansvar för delar av somatisk öppen- och slutenvård för vuxna. I botten är Kaarina Sundelin specialistläkare inom Öron, näsa och hals samt har lång erfarenhet som chef och ledare inom Västra Götalandsregionen.

- Vi är särskilt glada över att ha rekryterat en kompetent chef och ledare som också brinner för utveckling i stort och smått och för högsta möjliga kvalitet för invånarna, säger Mats Eriksson, Regionstyrelsens ordförande. I det samarbete som sker mellan olika aktörer i Halland, bland annat kring nya arbetssätt och ett förstärkt hälsoperspektiv, kommer Kaarina att ha en nyckelroll.

- Närsjukvården står inför stora utmaningar, bland annat digitalisering, och i Kaarina Sundelin får vi en ledare som utgår från patientens behov av helhet och som ser samarbete över förvaltnings- och organisationsgränserna som en självklarhet, säger Tommy Rydfeldt, ordförande i driftnämnden Närsjukvård. Kaarina är dessutom en omvittnat god lyssnare, tydlig ledare och mån om att sätta sig in i verksamheten. Jag ser fram emot att samarbeta nära med henne.

Kaarina Sundelin börjar sin tjänst i oktober som förvaltningschef för Närsjukvården i Region Halland.