Måndagen den 5 december testades VMA-signalen

Måndagen den 5 december, klockan 15:00, testades VMA-signalen. VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och denna signal testas fyra gånger om året, nämligen den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Hörde du signalen? Markera gärna på MSB:s karta - se nedan. 

VMA betyder Viktigt meddelande till allmänheten. VMA-signalen ljuder via sirener utomhus i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.

När du hör signalen (och det inte är övning) ska du:
• Gå inomhus
• Stänga dörrar, fönster och ventilation
• Lyssna på lokalradio för mer information.

Varningssignal
VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten för att varna i samband med händelser som kan orsaka fara i samhället, t ex vid stark rökutveckling, gasutsläpp eller andra faror. 

MSB testar crowdsourcing
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en karta där du kan markera om och var du hörde larmet - MSB:s crowdsourcing. Markera gärna om du hörde signalen.

Viktigt veta vad signalen innebär
Det är mycket viktigt att så många som möjligt känner till vad signalen Viktigt meddelande innebär och vad man ska göra när den ljuder.
Signalen testas 4 gånger om året, klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 
 
Läs mer på regionhalland.se och allmänt om VMA på MSB:s sida (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) samt på Länsstyrelsens kampanjwebbplats.