Hur ofta skriver New York Times om Region Halland?

Väldigt sällan, men i början på januari i år hände det. 

Då skrev tidningen i en brett upplagd artikel med rubriken "Where Doulas Calm Nerves and Bridge Cultures During Childbirth" om kulturtolksdoulan Ms. Kornienko, kebabpizza och om hur det gick till när Rumaf kom till världen på Hallands Hospital Halmstad.