Högt betyg för knäoperationer på Sjukhuset i Varberg

”Signifikant bättre än snittet”. Det betyget får ortopedkliniken på Sjukhuset i Varberg av Svenska knäprotesregistret. Anledningen är en mycket låg andel omoperationer.

Ortopedkliniken på Sjukhuset i Varberg är känd för att bedriva en framgångsrik proteskirurgi. Årligen sätter man in cirka 300 höftproteser och cirka150 knäproteser.

Samtliga proteser som sätts in i Sverige rapporteras till nationella register. Syftet är att man inom branschen ska kunna värdera hur bra proteserna är och risken för att de ska lossna.

Svenska knäprotesregistret gav nyligen ut en ny rapport som omfattar samtliga sjukhus i Sverige som sätter in knäproteser, vilket är ett 90-tal. Rapporten bygger på statistik från åren 1997-2006. Det man tittat på är relativ revisionsrisk, det vill säga risken för att protesen lossnar och måste bytas ut genom en ny operation.

Få proteser byts ut

Statistiken visar att Sjukhuset i Varberg haft få revisioner, endast 13 av totalt 1137 operationer. Det gör att sjukhuset tillsammans med sju andra sjukhus hamnar i gruppen ”signifikant bättre än riksgenomsnittet”.

- Det är väldigt glädjande att vi lyckats så bra med våra operationer. Det är en kombination av bra teknik och att vi valt bra proteser, säger Christer Allenmark, verksamhetschef på ortopedkliniken.

Han konstaterar att en proteslossning är en komplikation som leder till stora besvär för patienten och höga kostnader för sjukvården.

Utbildning och smärtlindring

Kliniken arbetar också aktivt med hela vårdkedjan kring protesoperationer. Sedan flera år tillbaka bedriver man en så kallad höft- och knäskola där patienterna får utbildning inför sin operation.

- Syftet är att underlätta rehabiliteringen och öka förståelsen för vad operationen innebär. De flesta av våra protespatienter genomgår utbildningen och vi har fått mycket positiv respons, framhåller Christer Allenmark.

- Vi har också tagit fram en smärtlindringsteknik i samband med operation som vi introducerat och som sedan spridits i Sverige. Effekten är att våra patienter mår betydligt bättre efter operationen och kan rehabiliteras snabbare och med mindre smärta än tidigare.

Länk till Svenska knäprotesregistrets årsrapport:

http://www.knee.nko.se

För ytterligare information, kontakta Christer Allenmark via sjukhusets televäxel, 0340-48 10 00 eller Marianne Kondrup, chefsinformatör, på 0340-48 17 90. 070-337 17 80.