Hallands sjukhus fortsätter klättra i AT-rankingen

Nu ligger Hallands sjukhus Halmstad på plats 8 och Hallands sjukhus Varberg på plats 20 av totalt 67 AT-placeringar i Sverige. Detta enligt den årliga undersökningen från Sveriges unga läkare, där AT-läkare i både Halmstad och Varberg har deltagit.

AT-läkare i Varberg91 % av de svarande i Halmstad respektive 89 % i Varberg rekommenderar läkare att göra sin AT på Hallands sjukhus. På bilderna ser du några av våra nuvarande AT-läkare som alla trivs jättebra på sjukhusen.

Rankinglistan bygger på det sammanfattande betyg de svarande i undersökningen gett sin AT. I jämförelse med förra året har snittbetyget ökat från 5,37 till 5,38 för Hallands sjukhus Halmstad och från 4,96 till 5,07 för Hallands sjukhus Varberg på en sexgradig skala. Det är ett högt antal svarande från både Halmstad (34) och Varberg (27) i undersökningen, som genomförs av Sveriges yngre läkarförening (SYLF).

AT-läkare i HalmstadBåde placering i rankinglistan och snittbetyget ger en god indikation på att mottagandet av AT-läkare ständigt förbättras på hela Hallands sjukhus.
I Halmstad var AT-läkarna nöjdast med stödet från sina kollegor i alla verksamheter, medan man i Varberg lyfte fram introduktionen, i synnerhet inom allmän medicin.

Om AT-rankingen
SYLF genomför sedan 2000 en årlig ranking av landets AT-orter. Syftet med AT-rankingen är att undersöka kvaliteten på AT och stimulera landstingen/regionerna att utveckla och förbättra AT.