Gösta Rüter slutar som chefläkare på Sjukhuset i Varberg

Gösta Rüter lämnar på egen begäran tjänsten som chefläkare på Sjukhuset i Varberg.
- Det är beklagligt att Gösta väljer att sluta men jag har godtagit hans begäran, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

Gösta Rüter har arbetat som chefläkare på Sjukhuset i Varberg sedan april 2009. Nu väljer han att lämna Landstinget Halland. Hans sista arbetsdag blir den 16 oktober.

Sjukhuschef Anders Dybjer uppger att det i dagsläget inte finns någon lösning på hur chefläkarfrågan ska lösas. På kort sikt kommer någon läkare på Sjukhuset i Varberg att bli tillförordnad chefläkare tills det finns en permanent lösning.

Vid frågor, kontakta Anders Dybjer på telefon 0340-48 14 75.