Fullmatat nyhetsbrev om det regionala utvecklingsarbetet i mars

Missa inte mars månads fullmatade nyhetsbrev om vad som händer och vad som är på gång inom det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Denna gång bland annat om möte med Trafikverkets generaldirektör för samtal om  Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling, om Regionsamverkans Sydsveriges gemensamma infrastrukturprioriteringar. Om Timbanken och vad som är på gång inom kulturområdet, skola och utveckling och mycket annat.

Trevlig läsning!