Förstärkning ska ge likvärdig avancerad hemsjukvård i hela Halland

Landstingsstyrelsen föreslås vid sitt kommande sammanträde fatta beslut om en förstärkning som ska göra den avancerade hemsjukvården i Halland likvärdig i länet. Det handlar om de konsultteam som redan i dag stödjer den avancerade hemsjukvård som genom främst den kommunala sjukvården och närsjukvården erbjuds sjuka hallänningar.

Den avancerade hemsjukvården handlar såväl om att vårda och bota svårt sjuka människor som att lindra när bot inte längre är möjlig – så kallad palliativ vård. Sedan många år finns specialistteam som stödjer den övriga vården med sin spetskunskap, men också med avancerad vård i patienternas hem. De kallas Palliativa konsultteam, men deras uppdrag handlar såväl om botande som palliativ vård.

Teamen finns i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Resursmässigt har det sett olika ut över länet. En utredning har gjorts som nu mynnar ut i ett förslag på landstingsstyrelsens bord i nästa vecka.

- Inriktningen är att den här angelägna insatsen ska se lika ut över länet, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson. Vi planerar därför en resursförstärkning på runt 3 miljoner kronor i budgeten och ett förtydligat uppdrag till våra driftsstyrelser i hälso- och sjukvårdsuppdraget för 2010.

Mer information:

Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, tfn: 070-595 60 85