Förnya dina recept i god tid innan sommaren

Nu uppmanas alla som har recept på medicin och preventivmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna.

Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Det betyder att det tar längre tid att få sina recept förnyade. Senast den 22 juni behöver receptförnyelserna komma in, men helst innan, för att vården ska hinna med.

- Det är bra för både patienter och vårdpersonal om rutinärenden som att förnya recept görs innan semestrarna börjar. Det är viktigt att vården räcker till för dem som behöver den mest i sommar, förklarar Haleh Lindqvist, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Region Halland.

Recepten förnyas via nätet

Recept förnyas hos den mottagning som skrivit ut receptet. Enklaste sättet att förnya är genom att logga in på 1177.se/Halland. Förutom recept så uppmuntras även de som har hjälpmedel som exempelvis inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och diabetesnålar att förnya dem innan sommaren. Det går också att göra via nätet.

Se hur många uttag du har kvar

Om man behöver kontrollera hur många uttag som är kvar på receptet, finns även den informationen när man loggar in på 1177.se/Halland.

Den som inte har tillgång till internet eller dator kan ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat.

För mer information:

Haleh Lindqvist, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, 073-851 05 92

Charlotte Tavelin, samordnare 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster, 0702-15 17 55