Dialogforum bidrar till ökad samverkan

Dialogforum bidrar till ökad samverkan mellan Region Halland och civilsamhället. I slutrapporten för Bästa samverkansplatsen sammanfattas bland annat vilka utvecklingsområden som finns när det gäller samverkan mellan civilsamhället och Region Halland. Dessutom har ett flertal rekommendationer till fortsatt arbete formulerats.

Slutrapport för Bästa samverkansplatsen.