Besöksförbud på vårdavdelningar för barn

Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg inför nu besöksförbud för alla utom föräldrar på BB, förlossningen, samt Länssjukhusets vårdavdelningar för barn. Allt för att förhindra att inneliggande patienter smittas av den nya influensan A(H1N1).

På sjukhusen i Halland råder sedan tidigare besöksbegränsningar på BB, förlossning och neonatalavdelning 17, som inneburit att bara den allra närmaste familjen, det vill säga pappa och syskon, tillåtits komma in på avdelningarna.

Men nu när smittspridningen av den så kallade svininfluensan går allt snabbare införs utvidgat besöksförbud.

Besöksförbudet gäller nu även Länssjukhusets vårdavdelningar, avdelning 62 och 63, samt på barnmottagningarna. Besöksförbudet på mottagningarna innebär att inga syskon äldre än ett år får följa med. Dessutom ställs visningarna av BB och förlossning för blivande föräldrar in tills vidare.

– Självklart får heller inga smittsamma barn komma till barnmottagningarna. Vi vill till varje pris undvika att våra patienter smittas av den nya influensan via personer utifrån. Genom att införa besöksförbud till de här avdelningarna hoppas vi kunna förhindra att smittan kommer in på sjukhuset, framhåller Dan Andersson, verksamhetsområdeschef för område 4 på Länssjukhuset, där barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken ingår.

Restriktionerna kommer att gälla tills vidare, så länge som den nya influensan grasserar. För sjukhusens övriga vårdavdelningar gäller än så länge inget besöksförbud, men liknande åtgärder kan bli aktuella beroende på hur influensaläget förändras.

För mer information:

Dan Andersson, verksamhetsområdeschef, Länssjukhuset i Halmstad, tfn 035-13 10 00

Bengt Karlsson, verksamhetschef, kliniken för kvinnors och barns hälsa, Sjukhuset i Varberg, tfn 0340-48 10 00