Beslut om förvaring av Spenshults journalarkiv

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har beslutat om ett omhändertagande av journalarkivet från Spenshults reumatikersjukhus till arkivmyndigheten i Region Halland (regionarkivet).

För tillfället pågår kontakter mellan det danska vårdbolaget Transmedica som äger Spenshult och Region Halland angående det praktiska förfarandet. Spenshult avvecklade sin sjukvårdsverksamhet 2014. Sedan dess har Transmedica ansvarat för förvaring och utlämning av journalinformation, vilket de även fortsätter att göra tills regionarkivet omhändertar arkivet.

För mer information kontakta:
Anders Hammarsten, arkivarie
Telefon: 035-13 48 11
E-post: anders.hammarsten@regionhalland.se