Ambulanssjukvården får pris för gränsöverskridande arbetsmodell

I Halland kan många äldre som blir sjuka stanna kvar hemma tack vare ett nära samarbete mellan ambulanssjuksköterskorna och primärvårdsläkarna.

Därför fick ambulanssjukvården i Region Halland i veckan ta emot nyinstiftade Den mobila vårdens pris 2017 för en arbetsmodell kallad Ambulant bedömning.

Glenn Larsson är en av drivkrafterna i arbetsmodellen Ambulant bedömning, som infördes hösten 2011. Modellen ger snabbare och bättre bedömning av patientens vårdbehov och antalet äldre patienter som har kunnat stanna hemma har ökat rejält. Förr kördes de flesta av dessa patienter till akuten där det ofta är långa väntetider. I dag slipper de allra flesta besöka ett sjukhus.

Enligt motiveringen till priset leder den tidiga bedömningen av sjuksköterskorna i ambulansen ihop med primärvårdens läkare, till bättre precision i besluten om rätt vårdnivå. Detta ger bättre prioritering av resurser och rätt vård till rätt patient i rätt tid. Genom ett evidensbaserat förhållningssätt har också införandet av modellen och dess effekter studerats och vetenskapligt publicerats internationellt.

– Tre komponenter är centrala, sjukskötersekompetensen i ambulansen, beslutsstödet RETTS och samverkan med primär- och annan vård, säger Glenn Larsson.
Flera andra regioner och landsting har börjat införa arbetsmodellen, däribland Gotland, Dalarna och delar av Region Skåne. Projektet ska nu fortsätta med nya studier kring hur modellen kan förbättras, däribland med hälsoekonomisk uppföljning av patienterna samt granska hur patienterna uppfattar omhändertagandet. Under 2017 har Region Halland breddinfört modellen så nu görs Ambulant bedömning på alla över 18 år.

– Vi är mycket stolta över att deras arbete uppmärksammas och får pris, säger Mats Eriksson Regionstyrelsens ordförande, men framförallt är vi glada över det goda resultat som arbetsmodellen leder till. Att patienterna i så stor utsträckning kan stanna hemma instället för att sitta på akuten är fantastiskt bra och ger en högre livskvalitet. I Halland samarbetar vi med varandra för att hallänningarna ska få bästa vård- och omsorg och Ambulant bedömning är ett gott exempel på det, fortsätter Mats Eriksson.

Ambulant bedömning

Ambulansen börjar med att bedöma hur akut patientens tillstånd är. Är det livshotande, potentiellt livshotande eller akut körs patienten direkt till akuten.

Övriga patienter, som behöver vård men inte har ett livshotande eller akut tillstånd, kommer att få Ambulant bedömning om de är över 18 år.

Ambulant bedömning innebär att ambulanssjuksköterskorna mäter olika värden, som blodtryck, blodsocker, syresättning och hjärtrytm. De kontaktar sedan patientens vårdcentral och har en dialog med distriktsläkare. Tillsammans kommer man fram till den bästa lösningen för patienten.

Under försöksverksamheten har 75 procent av patienterna kunnat stanna kvar hemma och 15 procenten körts till sin vårdcentral. Endast 10 procent har behövt köras till akuten.

Fakta om Den Mobila Vårdens pris 2017

Det nyinstiftade priset delas ut av Region Östergötland och Linköpings universitet.
Mottagare är Region Halland med samverkansprojektet Ambulant Bedömning, som leds av ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson och utredaren Anders Holmén och samt Högskolan i Halland och professor Kristina Ziegert.
Utdelningen skedde under konferensen Nationella samtal om ambulanssjukvården och den kommunala sjukvården som ägde rum i Linköping under onsdagen den 16 augusti 2017.