Nyheter

 • 28 juni 2016

  Mammografi blir avgiftsfri 1 juli

  I Halland erbjuds alla kvinnor i åldrarna 40-74 år hälsoundersökning med mammografi ungefär vartannat år. Från 1 juli 2016 kommer inte kontrollen längre att kosta något.

 • 23 juni 2016

  17 utvecklingsprojekt i Halland har beviljats projektmedel

  Region Halland har beviljat medel till 17 utvecklingsprojekt efter en utlysning för att ta tillvara och stimulera initiativ och idéer för att möta samhällsutmaningar inom området regional utveckling. Utlysningen fokuserade på projektidéer som stöttar inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

 • 23 juni 2016

  Hjärtsjukvården förändras i Halland

  Region Hallands avtal med Capio Hjärthuset upphör vid årsskiftet 2016/2017 och kommer inte att förlängas ytterligare. Från januari 2017 kommer all verksamheten inom den specialiserade hjärtsjukvården att utföras av egen regi inom Region Halland.

 • 20 juni 2016

  Region Halland i Almedalen

  Välkommen till Region Hallands aktiviteter under Almedalsveckan då vi finns på plats i Visby.

 • 16 juni 2016

  Var smart i solen

  Visst är det härligt i solen! Den är skön för både kropp och själ och så får vi i oss D-vitamin. Men solen har också en baksida. Hudcancer ökar i Sverige och allt fler i Halland får diagnosen. Så var smart i solen, det är särskilt viktigt för alla barn.

 • 13 juni 2016

  Vårdcentralernas kvälls- och helgmottagning i Halmstad byter lokal över sommaren

  Under sommaren, 13 juni till 28 augusti, finns vårdcentralernas kvälls- och helgmottagning i Halmstad i lokaler vid akutmottagningen Hallands Sjukhus.

 • 13 juni 2016

  Gemensam kampanj för ökad kunskap om VMA

  Många vet inte vad VMA är, dvs Viktigt Meddelande till Allmänheten. Därför har länsstyrelsen i Halland tillsammans med de halländska kommunerna och Region Halland bestämt sig för att hjälpas åt att sprida kunskapen om VMA.

 • 8 juni 2016

  Polisen, regionen och kommunen i nytt samarbete för ökad social hållbarhet i Falkenberg

  Onsdag 8 juni har en samverkansöverenskommelse skrivits under. Den är ett sätt att tillsammans göra fler gemensamma insatser för att öka social hållbarhet och minska skillnaderna i medborgares välfärd och hälsa i Falkenbergs kommun.

 • 7 juni 2016

  Titta in! Nya lokaler för mottagningar och avdelningar på Hallands sjukhus

  Den 27 maj 2016 invigdes en ny mottagningsbyggnad med dialysmottagning, njurmottagning och smärrehabilitering vid Hallands sjukhus Varberg.

  Den 2 juni 2016 invigdes nya och renoverade lokaler för avdelning 17 neonatal och barn- och ungdomsmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad. Det är en satsning för att barn i Halland ska få den allra bästa vården.

  Välkommen att titta in hos dialysmottagningen och avdelning 17 neonatal i filmerna nedan.

 • 7 juni 2016

  Nu blir det enklare med frikort för öppenvård

  Den 8 juni inför Region Halland en ny hantering av högkostnadsskydd och frikort, som kommer att göra det enklare för både patienter och personal.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7100, 101, Nästa,