Nyheter

 • 22 november 2018

  Du kan fortfarande vaccinera dig mot influensa!

  Fler än vanligt väljer att vaccinera sig mot säsongens influensa. Det är goda nyheter! Halland har i dagsläget vaccinerat cirka 44 500 personer mot influensa. Totalt vaccinerades cirka 46 400 under hela förra säsongen.

 • 22 november 2018

  Region Halland deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

  Region Halland är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

 • 21 november 2018

  Halland vaccinerar som aldrig förr!

  Influensakampanjen har varit i gång sedan den 5 november och denna säsong är det många som vill vaccinera sig mot influensa.

 • 14 november 2018

  Nöjda patienter inom psykiatrin i Halland

  Psykiatrin i Halland får höga betyg av patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som nyligen presenterats. Nöjdast patienter i Sverige har Hallands öppenvård.

 • 14 november 2018

  Nästa steg mot persontrafik på Markarydsbanan

  Markarydsbanan har under senare år haft en ringa betydelse i järnvägsnätet.  Men visionen om banan som ett attraktivt val för pendlaren och som en förbindelse mellan västra och östra Sverige, är stark i regioner och kommuner. Nu tas nästa steg i arbetet med att starta persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm.

 • 14 november 2018

  Här är kryssvinnarna!

  Drygt sjuhundra hallänningar har löst Pontus Liedbergs korsord i senaste numret av Halland – bästa livsplatsen.

 • 7 november 2018

  Regionstyrelsens möte i korthet

  Beslut om Mål och budget 2019, patientavgifter och enhetliga regler för uthyrning av bassänger – det var några av ärendena på regionstyrelsens sammanträde på onsdagen.

 • 7 november 2018

  Avslut av avtal inom privat mödrahälsovård

  Region Halland har utrett behovet av mödrahälsovård och utredningen visar att det inte finns behov av någon ny upphandling med privata vårdgivare, eftersom alla gravida kvinnor i Halland kan tas emot inom den offentliga mödrahälsovården utan väntetid.

 • 5 november 2018

  Årets influensavaccinering har startat

  I dag, måndagen den 5 november, startar årets influensakampanj och alla vårdcentraler i Halland håller öppet för drop-in för att vaccinera så många som möjligt mot influensa.

 • 31 oktober 2018

  Alliansens förslag till mål och budget 2019 har presenterats

  Utveckling av Halland och dess hälso- och sjukvård är i fokus när målen för Region Halland 2019 presenteras. Samtidigt innehåller majoritetens budgetförslag både besparingskrav för verksamheterna och avgiftshöjningar för patienterna för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7118, 119, Nästa,