Nyheter

 • 4 januari 2019

  Ljumskbråckskirurgin i Halland är kvalitetssäkrad

  Risken för återfall av ljumskbråck efter operation i Halland har minskat rejält de senaste tio åren och ligger nu klart lägre än snittet i Sverige.

 • 3 januari 2019

  Patienterna nöjda med att komma till operation direkt

  Tiden från att patienten läggs in till operation har förkortats avsevärt när ett nytt arbetssätt har införts på operationsavdelningarna på Hallands sjukhus. Resultatet har blivit nöjdare patienter samtidigt som resurser frigjorts till annan verksamhet.  

 • 3 januari 2019

  Flera fall av vinterkräksjuka på Hallands sjukhus Varberg

  Under nyårshelgen har flera patienter och medarbetare på några av medicinavdelningarna i Varberg smittats av calicivirus (vinterkräksjuka). Arbete pågår med att begränsa spridningen och minska smittorisken.

 • 1 januari 2019

  Patientavgifter 2019

  Från och med 1 januari 2019 gäller nya patientavgifter i Region Halland. Flera avgifter är fortfarande samma som tidigare men några har höjts och andra har tillkommit.

 • 20 december 2018

  Nu släpps fler doser influensavaccin till Halland

  Ett par dagar innan jul kom beskedet att fler doser av  influensavaccinet Vaxigrip tetra är på väg till Halland.

 • 19 december 2018

  Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

  Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar optionen väntas under 2019.

 • 13 december 2018

  Nya villkor för resande över länsgränser

  Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska länen enats om nya villkor för den gränsöverskridande kollektivtrafiken, "Sydtaxan 2.0".

 • 13 december 2018

  Strokeenheterna blev "Årets medarbetare"

  Att göra likt för patienterna. Det är grunden för det samarbetet som utvecklats mellan strokeenheterna på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Ett arbete som nu uppmärksammas när personalen på de båda avdelningarna utses till ”Årets medarbetare 2018”.

 • 12 december 2018

  Simon Crawford-Phillips fick Region Hallands kulturpris

  Simon Crawford-Phillips är pianosolisten, kammarmusikern, dirigenten och årets mottagare av regionens kulturpris på 75 000 kronor.

 • 28 november 2018

  It-problemet avhjälpt

   Problemen i Region Hallands it-miljö är nu hittat och åtgärdat. Alla system fungerar igen och sjukvården kan återgå till normala rutiner.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7118, 119, Nästa,