Nyheter

 • 23 juli 2009

  Sjukhuset i Varberg varslar 64 vikarier

  På grund av det svåra ekonomiska läget har sjukhusledningen på Sjukhuset i Varberg beslutat att minska antalet vikarier. Flertalet av de 64 vikarierna som berörs har redan varslats och i mitten av augusti ska alla vara informerade. Minskningen av antalet vikarier är en del av det sparpaket som sjukhuset presenterade i våras och effekterna av detta ska visa sig redan i höst.

 • 15 juli 2009

  Länssjukhuset anmäler felaktig blodtransfusion enligt Lex Maria

  En patient vid Länssjukhuset i Halmstad fick blodtransfusion avsedd för en annan patient.
  – Detta är en allvarlig händelse som inte ska kunna inträffa om man följer gällande rutiner, säger Göran Magyar chefläkare vid Länssjukhuset som nu gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 8 juli 2009

  Länssjukhuset anmäler läkemedelsfel i samband med undersökning enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria efter att ett barn, som skulle genomgå en magnetkameraundersökning, fick lugnande medel på ett felaktigt sätt.
 • 7 juli 2009

  Sjukhuset i Varberg anmäler lång väntan på läkarbedömning enligt Lex Maria

  En äldre patient blev inte högprioriterad när denne sökte vård på akutmottagningen. Därför dröjde det innan patienten fick träffa en läkare. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
 • 3 juli 2009

  "Säker vård vid Sjukhuset i Varberg" Sjukhuschefens svar på medias frågor

  Vården som ges vid Sjukhuset i Varberg är god och säker. Det säger sjukhusets styrelseordförande Christer Samuelsson som en kommentar till de senaste dagarnas medieuppgifter om sjukhuset, föranledda av en anmälan till Socialstyrelsen.
 • 1 juli 2009

  Sjukhuset i Varberg på väg mot en köfri vård

  Antalet patienter som väntar på besök eller behandling på Sjukhuset i Varberg har minskat markant under år 2009.- Det är glädjande att sjukhuset når upp till vårdgarantin inom de allra flesta områden. Det har gjorts en fantastisk insats för att arbeta bort köerna, framhåller Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
 • 26 juni 2009

  Ny film om patientföreningar i psykiatrin

  En informationsfilm om de olika intresseorganisationerna inom psykiatrin är färdig. Här presenteras en rad föreningar som företräder patienter och anhöriga. Psykiatrin i Halland har stått för kostnaderna.
 • 25 juni 2009

  Behandlingscenter får kritik

  Socialstyrelsen riktar kritik mot Getteröns behandlingscenter i Varberg, bland annat för att lokalerna ligger för långt från sjukhuset och för att verksamhetens uppdrag är otydligt.
 • 24 juni 2009

  Framtidskirurgi på Kungsbacka Närsjukhus

  På Kungsbacka Närsjukhus finns idag en kirurgisk kompetens inom minimalinvasiv kirurgi. Det innebär att det görs kirurgiska ingrepp med små snitt och titthålsteknik. Utvecklingen på Kungsbacka Närsjukhus har väckt intresse på många håll.
 • 23 juni 2009

  Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland

  Vid dagens sammanträde med styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland var åtgärder för en ekonomi i balans i fokus. Prognosen för Länssjukhusets ekonomiska resultat 2009 pekar mot ett underskott på 65 miljoner kronor. Uppföljningen för de fem första månaderna visar dock att vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans börjar få effekt.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, Nästa,