Nyheter

 • 3 juli 2009

  "Säker vård vid Sjukhuset i Varberg" Sjukhuschefens svar på medias frågor

  Vården som ges vid Sjukhuset i Varberg är god och säker. Det säger sjukhusets styrelseordförande Christer Samuelsson som en kommentar till de senaste dagarnas medieuppgifter om sjukhuset, föranledda av en anmälan till Socialstyrelsen.
 • 1 juli 2009

  Sjukhuset i Varberg på väg mot en köfri vård

  Antalet patienter som väntar på besök eller behandling på Sjukhuset i Varberg har minskat markant under år 2009.- Det är glädjande att sjukhuset når upp till vårdgarantin inom de allra flesta områden. Det har gjorts en fantastisk insats för att arbeta bort köerna, framhåller Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
 • 26 juni 2009

  Ny film om patientföreningar i psykiatrin

  En informationsfilm om de olika intresseorganisationerna inom psykiatrin är färdig. Här presenteras en rad föreningar som företräder patienter och anhöriga. Psykiatrin i Halland har stått för kostnaderna.
 • 25 juni 2009

  Behandlingscenter får kritik

  Socialstyrelsen riktar kritik mot Getteröns behandlingscenter i Varberg, bland annat för att lokalerna ligger för långt från sjukhuset och för att verksamhetens uppdrag är otydligt.
 • 24 juni 2009

  Framtidskirurgi på Kungsbacka Närsjukhus

  På Kungsbacka Närsjukhus finns idag en kirurgisk kompetens inom minimalinvasiv kirurgi. Det innebär att det görs kirurgiska ingrepp med små snitt och titthålsteknik. Utvecklingen på Kungsbacka Närsjukhus har väckt intresse på många håll.
 • 23 juni 2009

  Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland

  Vid dagens sammanträde med styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland var åtgärder för en ekonomi i balans i fokus. Prognosen för Länssjukhusets ekonomiska resultat 2009 pekar mot ett underskott på 65 miljoner kronor. Uppföljningen för de fem första månaderna visar dock att vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans börjar få effekt.
 • 23 juni 2009

  Två avvikelser enligt Lex Maria anmäls

  Chefläkaren, Magnus Tenfält, för Närsjukvården Landstinget Halland anmäler två avvikelser i vården enligt Lex Maria.
 • 18 juni 2009

  Halland köper in vaccin

  Landstinget Halland beslutar, liksom många andra landsting, att följa Socialstyrelsens rekommendationer angående vaccinering för den nya influensan A(H1N1) - tidigare kallad svininfluensan.
 • 16 juni 2009

  Ekonomin i fokus på extra möte i landstingsstyrelsen

  Ska planerade och beslutade investeringar skjutas på framtiden? Det är en av de frågor som landstingsstyrelsen vill få möjlighet att fatta beslut om. Vid ett extra sammanträde i dag behandlades på nytt det besvärliga ekonomiska läget för Landstinget Halland.
 • 15 juni 2009

  Invigning av rehabiliterande utemiljö vid Sjukhuset i Varberg

  Nu kan patienter som vårdas på Sjukhuset i Varberg få en del av sin rehabilitering i en vacker och handikappanpassad utemiljö. Onsdagen den 17 juni invigs den nyanlagda vistelseträdgården.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, Nästa,