Nyheter

 • 26 augusti 2009

  Länssjukhuset i Halmstad bildar ny klinik

  Hud- och infektionskliniken vid Länssjukhuset i Halmstad delas från och med 1 oktober. I och med detta skapas en egen hudklinik i Halland, med mottagningar både i Halmstad och i Varberg.

 • 26 augusti 2009

  Andra delrapporten i oberoende utvärdering om Vårdval Halland

  Utvärdering är ett viktigt redskap för att utveckla den halländska hälso- och sjukvården. Det är därför positivt att Landstinget Halland nu får ta emot den andra delrapporten i den oberoende utvärdering av Vårdval Halland som görs av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
  Rapporten visar att Halland befinner sig på rätt väg men att det samtidigt finns en rad områden att studera vidare.

 • 25 augusti 2009

  Besparingar fortsätter att ge effekt vid Länssjukhuset

  Uppföljningen till och med juli visar att de av driftstyrelsen beslutade åtgärderna för en verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset fortsätter att ge effekt. Det konstaterade styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland som idag har genomfört ett extra sammanträde bland annat med anledning av det kärva ekonomiska läget.

 • 21 augusti 2009

  Missad höftfraktur anmäls enligt Lex Maria

  Läkaren kunde inte se någon skelettskada på röntgenbilderna och skickade hem patienten till sitt boenden. Det visade sig senare att patienten hade drabbats av en höftledsfraktur. Gällande rutiner fungerade inte och nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 21 augusti 2009

  Gertrud Deierborg går tillfälligt in som chef för vårdcentral i Laholm

  Områdeschef Gertrud Deierborg går inledningsvis in som chef för Vårdcentralen Centrum Laholm, sedan verksamhetschefen Krister Johansson på torsdagen begärt att bli befriad från sitt uppdrag. Beslutet grundar han på de senaste dagarnas negativa uppmärksamhet kring att en omtalad läkare under två dagar hade ett uppdrag på vårdcentralen.

 • 13 augusti 2009

  Kommunikationsbrist anmäls enligt Lex Maria

  Den äldre patienten hade haft sin högra axel ur led i många år och närstående avrådde sjukhuset från att försöka dra den rätt. Ändå gjordes två misslyckade försök att dra axeln i led som en följd av att patienten utreddes för besvär i den vänstra axeln. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen enligt Lex Maria.

 • 23 juli 2009

  Sjukhuset i Varberg varslar 64 vikarier

  På grund av det svåra ekonomiska läget har sjukhusledningen på Sjukhuset i Varberg beslutat att minska antalet vikarier. Flertalet av de 64 vikarierna som berörs har redan varslats och i mitten av augusti ska alla vara informerade. Minskningen av antalet vikarier är en del av det sparpaket som sjukhuset presenterade i våras och effekterna av detta ska visa sig redan i höst.

 • 15 juli 2009

  Länssjukhuset anmäler felaktig blodtransfusion enligt Lex Maria

  En patient vid Länssjukhuset i Halmstad fick blodtransfusion avsedd för en annan patient.
  – Detta är en allvarlig händelse som inte ska kunna inträffa om man följer gällande rutiner, säger Göran Magyar chefläkare vid Länssjukhuset som nu gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 8 juli 2009

  Länssjukhuset anmäler läkemedelsfel i samband med undersökning enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria efter att ett barn, som skulle genomgå en magnetkameraundersökning, fick lugnande medel på ett felaktigt sätt.
 • 7 juli 2009

  Sjukhuset i Varberg anmäler lång väntan på läkarbedömning enligt Lex Maria

  En äldre patient blev inte högprioriterad när denne sökte vård på akutmottagningen. Därför dröjde det innan patienten fick träffa en läkare. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, Nästa,