Nyheter

 • 5 november 2009

  Stort tryck på vaccinationen – var femte invånare vaccinerad

  Veckans leverans av vaccin är nu slut på många av de vaccinerande enheterna i Halland. Efterfrågan på vaccination har varit mycket stor och nästan var femte hallänning är nu vaccinerad.

 • 3 november 2009

  Högt betyg för knäoperationer på Sjukhuset i Varberg

  ”Signifikant bättre än snittet”. Det betyget får ortopedkliniken på Sjukhuset i Varberg av Svenska knäprotesregistret. Anledningen är en mycket låg andel omoperationer.

 • 2 november 2009

  Barnen först ut i den allmänna vaccinationen

  Nu inleds den allmänna vaccinationen mot den nya influensan – ”svininfluensan” – i Halland. Under de närmaste tre veckorna är det barn, ungdomar och unga vuxna som ska vaccineras.

 • 30 oktober 2009

  Förslag om hur nya Region Halland ska styras

  Hur ska nya Region Halland styras? En organisationskommitté med förtroendevalda från landstinget och Region Halland har arbetat med den frågan och nu finns ett förslag som den närmaste tiden återrapporteras till de politiska partierna i Halland. – Det handlar inte om någon radikal förändring av förtroendemannaorganisationen. Mer om ett nytt sätt att tänka, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

 • 28 oktober 2009

  Länssjukhuset anmäler förväxling av patienter i samband med antibiotikabehandling enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att två patienters antibiotikabehandling förväxlades och gavs till fel person.

 • 28 oktober 2009

  Styrelsen för Sjukhuset i Varberg ställer sig bakom åtgärdsprogram

  Styrelsen för Sjukhuset i Varberg ställer sig bakom sjukhuschefens åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i balans.
  - Ett ökat samarbete mellan sjukhusen gynnar både ekonomin och patienterna, säger styrelsens ordförande Christer Samuelsson.

 • 28 oktober 2009

  Markant ökning av maligna melanom i Halland

  Under senare år har diagnosen malignt melanom och förstadier till malignt melanom ökat markant i Halland. Diagnosen ställs med ett vävnadsprov som undersöks i mikroskop vid kliniken för patologi och cytologi på Länssjukhuset, som har hela Halland som upptagningsområde.

 • 27 oktober 2009

  Markant förbättrade väntetider till vård och behandling

  Tillgängligheten till nybesök och behandling vid Länssjukhuset i Halmstad blir allt bättre. Det gäller även tillgängligheten vid ambulansuppdrag med högsta prioritet. Det konstaterade styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland vid sitt senaste möte tisdagen den 27 oktober.

 • 23 oktober 2009

  Nytt vaccin på måndag – vaccinationen återupptas

  På måndag förmiddag levereras en ny omgång vaccin mot den nya influensan – ”svininfluensan” ut till de vaccinerande enheterna runt om i Halland. Det innebär att vaccinationen kan återupptas.

 • 21 oktober 2009

  Anställningsstopp vid Sjukhuset i Varberg

  Sjukhuset i Varberg har överskridit sina personalkostnader med cirka 25 miljoner kronor under år 2009 och kostnaderna fortsätter att öka.
  Därför har sjukhuschef Anders Dybjer beslutat om anställningsrestriktioner året ut.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12107, 108, 109, 110, 111, 112, 113118, 119, Nästa,