Nyheter

 • 15 januari 2010

  Vårdare misstänkt för övergrepp

  En tillfälligt anställd inom Psykiatrin i Halland har åtalats misstänkt för våldtäkt på en patient vid en så kallad utevistelse med personal.
  – Vi har noggranna rutiner vid anställningar och den här personen hade inga noteringar i brottsregistret, säger verksamhetschefen Katarina Viebke.

 • 7 januari 2010

  Intagningsstopp på grund av vinterkräksjuka

  På grund av vinterkräksjukan råder intagningsstopp på två vårdavdelningar på Sjukhuset i Varberg.
  - För att smittan inte ska sprida sig mellan patienterna har vi valt att för närvarande inte ta in nya patienter på dessa avdelningar, förklarar Bengt Karlsson , chefläkare.

 • 21 december 2009

  Sjukhuset i Varberg anmäler missad hjärnblödning enligt Lex Maria

  En patient med huvudvärk skickades hem från akutmottagningen med blodtryckssänkande medicin. Vid ett nytt besök några dagar senare visade det sig att patienten hade haft en blödning mellan hjärnhinnorna. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 21 december 2009

  Klart med områdeschefer på Sjukhuset i Varberg och gemensam ledningsgrupp för båda sjukhusen

  Rekryteringen av verksamhetsområdeschefer på Sjukhuset i Varberg är slutförd. Den 1 januari sjösätts den nya organisationen där Jerker Persson, Mikael Sylmé och Bengt Karlsson blir verksamhetsområdeschefer för varsitt område.
  Från årsskiftet får Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad också en gemensam, rådgivande ledningsgrupp.

 • 18 december 2009

  Sjukhusen samarbetar kring akut ortopedi på nätterna

  Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad har uppdraget att samordna den ortopediska verksamheten. Detta medför att akut ortopedi nattetid ska koncentreras till Länssjukhuset i Halmstad från den 1 januari.

 • 18 december 2009

  60 procent av hallänningarna är vaccinerade – men unga män släpar efter

  De unga männen är fortfarande en grupp som är vaccinerad i för liten utsträckning. Det kan konstateras när vaccinationen av invånarna i Halland går in på slutspurten. Av hela befolkningen har nu 60 procent tagit sin spruta.

 • 18 december 2009

  Stora halländska framgångar i arbetet för en köfri vård

  Den halländska vården har under 2009 tagit stora steg framåt mot en köfri vård. Allt färre patienter väntar längre än vårdgarantitidens 90 dagar på besök och behandling, och Halland är det landsting som nått längst. Därför får Halland full utdelning av den så kallade ”kömiljarden”.

 • 16 december 2009

  Positiva resultat för Sjukhuset i Varberg

  Nu är det tydligt att Sjukhuset i Varberg har lyckats bryta trenden och vända den negativa ekonomiska utvecklingen. Dessutom har sjukhuset förbättrat sin tillgänglighet avsevärt så att de allra flesta patienter får sitt läkarbesök eller sin behandling inom 90 dagar (vårdgarantin).
  - Vi är stolta över det arbete som lagts ner och en extra fjäder i hatten är att sjukhuset är bland de bästa i landet när det gäller att inte förorsaka patienterna vårdrelaterade infektioner, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.

 • 15 december 2009

  Goda halländska resultat i nationell mätning av vårdrelaterade infektioner

  Den halländska vården fortsätter att vara bland de bästa i landet när det gäller att inte orsaka infektioner hos patienterna. För fjärde gången publicerar nu Sveriges Kommuner och Landsting statistik över vårdrelaterade infektioner. I Halland minskar antalet fall, från en redan låg nivå. Bara på Gotland ser siffrorna bättre ut.

 • 11 december 2009

  Ännu bättre för patienten på Kungsbacka Närsjukhus

  Nu har patienterna på Kungsbacka Närsjukhus tillgång till den senaste och mest moderna tekniken inom datortomografi.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1297, 98, 99, 100, 101, 102, 103111, 112, Nästa,