Lag-VM i bordtennis 2018 – Hallands kandidat till Stora Turismpriset!

Destination Halmstads Ann Johansson, chef för Halmstad Convention Bureau, och projektledaren för Lag-VM i Bordtennis Johnny Ewerstein tog i dag emot nomineringen som Hallands kandidat till Stora Turismpriset 2018. Bakom nomineringen står Region Halland och destinationerna i Halland.

– Lag-VM i Bordtennis 2018 sätter verkligen fokus på att besöksnäringen kommit att bli en viktig basnäring i Halland. Besöksnäringen gör Halland mer attraktivt såväl för besökare som för invånare och gör att ännu fler vill flytta hit. Genom att företagen i branschen växer snabbt och nya kommer till ser vi en tydlig jobbtillväxt. Många får sitt första jobb just inom besöksnäringen, som har en hög andel anställda med utländsk bakgrund och unga med kort utbildning, säger Dag Hultefors ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

– Vi ser att idrottsevenemanget Lag-VM i Bordtennis 2018 har gett oss en unik chans att sprida bilden av Halmstad, Halland och Sverige i världen och att det resulterat i ett starkt samarbete och engagemang i flera delar av näringslivet, menar Johnny Ewerstein, projektledare Lag VM i Bordtennis, Destination Halmstad.

Stora Turismpriset 2018 har ett tydligt fokus på innovation, samverkan och kunskapsspridning som viktiga kriterier för besöksnäringens utveckling i Sverige. Vinnaren utses den 6 december. Priset delas ut i anslutning till Sveriges Kommuners och landstings, SKL:s, besöksnäringskonferens.

Dag Hultefors, Region Halland, Ann Johansson, chef Halmstad Convention Bureau och
Johnny Ewerstein projektledare Lag-VM i Bordtennis. Foto: Destination Halmstad