Regional utveckling

Vi på Region Halland driver och samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Här kan du läsa om vilken typ av uppgifter det kan innebära.

En del av uppgifterna kommer direkt från staten. Det handlar exempelvis om att ta fram viktiga styrdokument som regionalt utvecklingsprogram och infrastrukturplan samt om att fördela medel för att stimulera tillväxt och kulturanslag.

Till detta kommer de uppgifter som Halland själv valt att prioritera i det regionala utvecklingsarbetet, exempelvis folkhälsa, kollektivtrafik, kommunal samverkan, högskolefrågor och miljö.

Allt arbete för regional utveckling bedrivs i nära samarbete med kommunerna i Halland, företag och andra regionala aktörer. Mycket av arbetet sker i projektform och ofta med stöd av externa finansiärer (EU och kommunal medfinansiering).

Läs mer om Region Hallands arbete med regional utveckling och tillväxt