Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om de verksamheter som ingår under hälso- och sjukvård, du hittar information vad gäller placering och de tjänster som erbjuds.

Specialistsjukvården ges vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Alla sjukhus samlas under namnet Halland sjukhus. Högspecialiserade vård ges vid universitetssjukhus – främst i Göteborg, Malmö och Lund eftersom Hallands sjukhus inte kan erbjuda alla typer av vård. För att ta del av gratis högspecialiserad vård på ett universitetssjukhus krävs en remiss från din specialistläkare

Handikappverksamheten ingår i specialistsjukvården och erbjuder tjänster som till exempel barn och- ungdomshabilitering, syncentral, hörselvård och hjälpmedelscenter.

Sjuktransportverksamheten är organiserad i en egen förvaltning och erbjuder tjänster som till exempel ambulanssjukvård, sjukresor och 1177 sjukvårdsrådgivning.

Psykiatrisk vård på specialistnivå är samlad i en förvaltning som heter Psykiatrin Halland. Förvaltningen erbjuder bland annat barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri i hela Halland.

Folktandvården som är väl utbyggd i Halland har det huvudsakliga ansvaret för de halländska barnens tandhälsa. Vuxentandvården ges hos såväl privata tandläkare som i folktandvården.

Vårdval Halland

2007 infördes Vårdval Halland. Vårdvalsmodellen innebär att närsjukvård ges av såväl privata vårdgivare som vid regionens egna vårdcentraler. En hälso- och sjukvårdspeng följer varje invånare till den vårdenhet han eller hon väljer. Privata och offentligt drivna vårdcentraler arbetar utifrån samma och rättvisa förutsättningar. Sedan 2014 kan man i Halland också välja specialistvård för vissa diagnoser inom hudsjukvård och vuxenpsykiatri. Det går att välja mellan specialistvårdsmottagningar som är privata eller som drivs av Region Halland. Patienten betalar vanlig patientavgift oavsett driftsform.