Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om de verksamheter som ingår under hälso- och sjukvård, du hittar information vad gäller placering och de tjänster som erbjuds.

Specialistsjukvård

Specialistsjukvården ges vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Alla sjukhus samlas under namnet Halland sjukhus.

Som halläning får du din högspecialiserade vård via universitetssjukhus och då främst i Göteborg, Malmö och Lund. Detta beror på att Hallands sjukhus idag inte kan erbjuda all typ av vård på olika avdelningar. För att ta del av gratis högspecialiserad vård på ett universitetssjukhus krävs en remiss från din specialistläkare

Handikappverksamhet

Handikappverksamheten ingår i specialistsjukvården och erbjuder tjänster som till exempel barn och- ungdomshabilitering, syncentral, hörselvård och hjälpmedelscenter.

 

Sjuktransportverksamhet

Sjuktransportverksamheten är organiserad i en egen förvaltning och erbjuder tjänster som till exempel ambulanssjukvård, sjukresor och 1177 sjukvårdsrådgivning.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård på specialistnivå är samlad i en förvaltning som heter Psykiatrin, Halland. Förvaltningen erbjuder bland annat barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri i hela Halland.

Halland har ett väl utbyggt nät av folktandvård, som har det huvudsakliga ansvaret för de halländska barnens tandhälsa. Vuxentandvården ges hos såväl privata tandläkare som i folktandvården.

Vårdval Halland

2007 infördes Vårdval Halland. Vårdvalsmodellen innebär att närsjukvård ges av såväl privata vårdgivare som vid regionens egna vårdcentraler, och en hälso- och sjukvårdspeng följer varje invånare till den vårdenhet han eller hon väljer. Privata och offentligt drivna vårdcentraler arbetar utifrån samma och rättvisa förutsättningar. Målet är att den nära vården ska svara för 80 procent av hallänningens öppna sjukvård.

Sedan 2014 kan man i Halland också välja specialistvård för vissa diagnoser inom hudsjukvård och vuxenpsykiatri. Det går att välja mellan specialistvårdsmottagningar som är privata eller som drivs av Region Halland, och patienten betalar vanlig patientavgift oavsett driftsform.