Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att främja fortsatt utveckling och tillväxt i Halland och att erbjuda alla som bor eller vistas här en god hälso- och sjukvård. Här hittar du information om vår vision: Halland – bästa livsplatsen, målen vi styr mot och vad vi ser som viktiga strategiska vägval för att nå målen.

Det går bra för Halland och vi har redan i dag en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser. Men bra kan bli bättre och därför har vi satt ett högt mål att sträva mot och det är att Halland ska bli den bästa livsplatsen.

Visionen: Halland – bästa livsplatsen!

Visionen är att Halland ska vara den bästa platsen att bo, leva och vara verksam i. För oss innebär det att vi ska skapa möjligheter för trygghet och hälsa, utveckling och tillväxt samt en attraktiv livsmiljö. Vi vet dock att vi inte kan nå vår vision på egen hand och att vi behöver all hjälp vi kan få av kommunerna, länsstyrelsen, högskolorna och er, våra invånare. Med hjälp av engagemang, vilja och samarbete kan vi tillsammans nå målet att göra Halland till den absolut bästa livsplatsen.

Två huvuduppdrag

Vår verksamhet står i huvudsak på två ben: hälso- och sjukvård och arbetet för att skapa regional utveckling och tillväxt.  Dessa är sedan indelade i ett antal verksamheter eller områden.

Hälso- och sjukvård är den största verksamheten hos oss. Vården drivs av både regionens regi och privata vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som "finansiär" av den halländska vården och "ägare" av vård i egen regi. Mer information vad gäller mål och strategier kring hälso- och sjukvård samt de verksamheter som ingår där finns under "Hälsa och-sjukvård" i menyn.

Regional utveckling är den andra verksamheten vi verkar inom. En del av uppdragen kommer direkt från staten och exempel på uppdrag är att ta fram viktiga styrdokument, regionala utvecklingsprogram, en plan för infrastrukturen samt fördela medel för att främja tillväxt och kulturanslag.