Var med och tänk klokt om vår framtid!

Halland är fantastiskt. Hur gör vi så att det blir ännu bättre? Det är något som jag funderar mycket på, och som vi framöver kommer att prata om i många olika sammanhang. Vad tänker du?

Som du kan läsa i den här tidningen ska vi i Halland ta fram en regional utvecklingsstrategi. Vi på regionen kommer att leda arbetet, men för att det ska bli bra behöver alla vara med och tänka klokt om vår framtida utveckling. För det är ingen myndighet, organisation eller bransch som på egen hand kan göra Halland till den bästa livsplatsen – det är något vi bara kan gör tillsammans.

Att det händer mycket bra i Halland är tydligt i detta nummer av Halland – bästa Livsplatsen. Jag läser med intresse om utvecklingen av digitala möten med vården. Så smidigt att både kunna se och prata med sjukgymnasten, läkaren eller kuratorn.

”Extra allt” lovar Teater Halland när de åker ut på turné bland bygdegårdarna med en föreställning med godbitar ur teaterhistorien. Mette och Flemming bytte nattlivet i Köpenhamn mot lugnet i Hyltes skogar. Där har de byggt upp en klart annorlunda restaurang som lockar långväga gäster ut i skogen.

Läs också om hur vi kan spara stora pengar i vården genom att revolutionerande biologiska läkemedel nu får lika bra ”kopior” när patenten går ut.

Trevlig läsning och en skön höst!

Jörgen Preuss,
tillförordnad regiondirektör