”Provhytt” mäter med automatik

Tänk om det fanns ett system som automatiskt, och utan närkontakt, kunde göra de viktigaste mätningarna på dig när du söker vård. Det är läkaren Stefan Malmbergs vision. Efter två års arbete, med stöd från bland andra Hälsoteknikcentrum Halland, har han nu kunnat visa upp sin första enkla prototyp.

AUTOMATIK. Stefan Malmberg har fått bra stöd i utvecklingen av sin idé av projektledare Virginia Wiman på Hälsoteknikcentrum Halland.

Många av dem som söker vård på våra vårdcentraler har en misstänkt infektion av något slag. Det kan handla om allt från en enkel förkylning som går över av sig själv till svåra infektioner som snabbt kräver intensivvård.

Stefan Malmberg är specialist i allmänmedicin och jobbar sedan några år på en vårdcentral i Ulricehamn. Han arbetar nu med en innovation som handlar om att sätta samman olika tekniska lösningar till ett system där patienter med misstänkt infektion kan tas emot effektivare och säkrare.

AUTOMATISK MÄTNING

– Jag tänker mig ett bås där systemet automatiskt gör de viktigaste mätningarna utan att patienten behöver göra något, berättar Stefan.

Det handlar om viktiga värden som kontrolleras för att man ska kunna ställa diagnos och avgöra hur dåligt patienten mår: kroppstemperatur, blodtryck, syresättning i blodet, puls och andningsfrekvens.

– Samtidigt som mätningarna görs ska patienten få svara på en del frågor på till exempel en pekskärm. Beroende på vilka svar patienten ger kan systemet ställa följdfrågor och ge information om till exempel egenvård om det är lämpligt.

SÄKRARE OCH SNABBARE

– En av de stora fördelarna skulle vara att alla de här uppgifterna, till skillnad från i dag, redan finns klara när läkaren eller sjuksköterskan möter patienten. Det skulle ge möjlighet att arbeta mycket mer effektivt och ge en bättre arbetsmiljö på våra vårdcentraler.

Vi skulle på ett säkrare sätt kunna prioritera de patienter som behöver ett snabbt omhändertagande, menar Stefan Malmberg.

VIKTIGT STEG

Stefan får värdefullt stöd i arbetet av bland andra Hälsoteknikcentrum Halland (HCH), och före sommaren kunde Stefan visa upp den första enkla prototypen för en intresserad publik.

– Det funkade bra. Medan en person svarade på frågor på en skärm togs tre viktiga värden automatiskt. Reaktionerna vi fick från besökarna visar också att vi är på rätt väg.

Nästa steg är att till våren ha en mer fullständig prototyp som gör alla de fem mätningarna.

– HCH betyder väldigt mycket för oss och vårt arbete. Tidigare var jag ganska ensam med min idé – här har jag fått mycket gott stöd och ett väldigt värdefullt bollplank. Här är de proffs på till exempel medicinsk teknik och de är vana vid att ta vägen från idé till innovation och till prototyp. Det märks att de har väldigt värdefulla erfarenheter från tidigare projekt.

INNOVATION MED VÄRLDSRYKTE

En innovation som utvecklats med stöd från HCH är Bike-Around – en cykel där man inomhus kan få upplevelsen av att cykla runt ute i verkligheten.

Det ser ut som en motionscykel med ett stort paraply framför. ”Paraplyet” är en bildskärm där bilder från Google Street View visas. Det blir som att vara ute och cykla i verkligheten.

– Meningen är att människor ska kunna aktivera både kropp och sinne med det här. Det är några år sedan tekniken utvecklades och den används nu till exempel på demensboenden, berättar Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för HCH.

För någon månad sedan uppmärksammade den globala internetjätten Google den här uppfinningen på sin hemsida med en film gjord på ett boende i västgötska Tibro.

– Det känns naturligtvis jätteroligt att se hur en innovation som tagits fram här sprids över världen, säger Anne-Christine.

SKAPAR MÖTESPLATSER

Hälsoteknikcentrum Halland vill vara en arena där innovatörer och företag kan möta forskning och användare i form av vård och omsorg.

– Många företag har svårt att hitta rätt och få kontakt med vården och omsorgen. Vi blir en viktig förmedlande länk, säger Anne-Christine Hertz.

Många av medarbetarna på Hälsoteknikcentrum Halland har kvar en fast förankring på högskolan, i regionen eller någon av kommunerna och jobbar deltid på HCH.

– Det är personer som brinner för utvecklingen av vård och omsorg och som, med sina nätverk, blir viktiga lotsar och kan möjliggöra nya möten.

Här kan du läsa mer om Hälsoteknikcentrum Halland, som är ett samarbete mellan Region Halland, Hallands kommuner och Högskolan i Halmstad, med stöd av EU:s strukturfonder:

Här är filmen som Google producerat om BikeAround:

 

TESTPILOT.  Här provar Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för HCH, BikeAround.