Är det enbart fördelar med att Halland växer?

Frågan går till Dag Hultefors, ordförande för regionstyrelsens tillväxtutskott och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss.

– Halland kommer att fortsätta att växa och det är bra. Med vår goda livsmiljö och vårt strategiska läge kan vi vara en viktig brygga som binder samman två starka regioner, menar Dag Hultefors. När de utvecklas utvecklas också Halland.

– En fortsatt tillväxt och inflyttning ger möjligheter. Vi lockar nya kompetenser som är med och utvecklar vår del av Sverige, säger Jörgen Preuss. Men det gäller att växa i en takt så att vi kan fortsätta att erbjuda en riktigt bra livsmiljö och en god samhällsservice.

Några frågor är avgörande för den fortsatta utvecklingen:

– Det handlar om att fortsätta utveckla våra möjligheter att resa och att bo bra, säger Dag Hultefors.

Kollektivtrafiken i allmänhet och förbindelserna norrut och söderut i synnerhet är jätteviktiga så att det blir lättare att pendla till jobb, utbildning och fritidsaktiviteter.

Signalerna från staten om fortsatta satsningar i Halland är mycket glädjande.

– Det byggs mycket i Halland, men vi behöver bygga ännu mer. När det gäller bostäderna så ska vi bli ännu bättre på att låta olika delar av samhället samverka i planeringen så att det halländska bostadsbyggandet blir långsiktigt hållbart.

– Att utveckla samhället är ett stort samarbetsprojekt, med många inblandade. Regionen, kommunerna, stat och näringsliv, men framför allt invånarna. Det är viktigt att invånarna engagerar sig i hur de vill att samhället ska byggas, säger Jörgen Preuss.

– Det är många områden som ska utvecklas utöver den grundläggande servicen, säger Dag Hultefors.

För att Halland ska vara den goda livsplats vi vill ha behöver vi också fortsätta att utveckla kultur och fritidsaktiviteter och de mötesplatser vi vill ha utanför jobbet.