Hur har det gått Abdou?

Han har varit i Sverige mindre än ett år, men är redan i full gång med att ta hand om patienterna som besöker Folktandvården Breared.

Idel leende. Det blir många intressanta frågor och svar när Abdou assisterar Berndt-Göran Isberg underbehandlingarna och ett och annat tillfälle till skratt också. Foto: Magnus Andersson

 

Du mötte Abdouk, eller Tali Abduladheem Abdulhussein som hela hans namn lyder, i förra numret av Halland – bästa Livsplatsen. Han hade då precis börjat en ny utbildning på Löftadalens folkhögskola för att tillsammans med andra nyanlända tandläkare och läkare lära sig svenska och praktisera i vården. En snabbare väg till arbete för asylsökande med kompetens som vården så väl behöver är syftet med satsningen.

 

SOM MIN FAMILJ…

 – Det har varit jättebra, säger Abdou. Vi har blivit mycket väl omhändertagna och jag har trivts väldigt bra på min praktik här på Folktandvården i Breared.

     Det går inte att ta miste på att Abdou har blivit en populär medarbetare på kliniken.

– Ni är som min familj, säger han och tittar med värme på arbetskamraterna som slagit sig ner för en fikapaus.

– Du har kommit in i gänget väldigt snabbt. Och det finns många mammor här, svarar en arbetskamrat och skrattar.

     I samvaron med arbetskamrater och patienter har Abdous svenska utvecklats.

– I början hade jag problem med att förstå vad patienterna sa och det var svårt att förklara en del saker, men det går lättare och lättare och vi förstår varandra allt bättre.

 

MYCKET ÄR LIKT

 Berndt-Göran Isberg är chef på kliniken och Abdous handledare:

– Det är fantastiskt att ha honom här. Vi jobbar ofta tillsammans och han som är tandläkare kan se precis vad jag behöver när han assisterar mig. Och det är stimulerande att diskutera de olika ingreppen med honom. Det är också en del arbetsuppgifter som jag redan kan delegera till honom.

     Svensk tandvård och metoderna som används här känner Abdou igen väl från sin utbildning i Ukraina. Mycket är likt, även om orden är nya.

– Men i mitt gamla land Irak går man till tandläkaren först när man har värk och stora problem. Där arbetar man inte så mycket förebyggande som här. Och så är tillgången på material och utrustning sämre.

 

TRYGGHET I SPRÅKET

Ännu väntar Abdou på viktiga steg i sin asylprocess som han hoppas ska ge honom uppehållstillstånd i Sverige. Och även sedan det är klart kan vägen till en svensk tandläkarlegitimation vara lång. Men Berndt-Göran har redan erbjudit Abdou anställning som tandvårdsbiträde, i väntan på legitimationen.

Han ser stora fördelar med att ha medarbetare från andra länder.

– Det är jättebra att ha Abdou här som, utöver arabiska, också talar ryska, ukrainska och engelska. Sedan tidigare har vi medarbetare som också talar arabiska och dari. Det ger en stor trygghet för våra patienter som inte har svenska som modersmål att bli mötta på sitt eget språk.

FAKTA/Snabbspår till vården i regionen

Region Halland startade under våren utbildningar för nyanlända läkare och tandläkare på Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor. Under det år som utbildningen varar blandas språkstudier inriktade på vårdsvenska med praktik på olika arbetsplatser. Syftet är att kursdeltagarna snabbare ska kunna bli medarbetare i den halländska vården.