Oksana gav trygghet när Bayan födde barn

Tänk dig att du är i ett nytt land, långt från släktingar och vänner. Språket är främmande och du vet inte hur sjukvården och samhället fungerar. Så var det för Bayan Murad i Falkenberg när hon för ett år sedan väntade och födde lille Adrian. För henne blev Oksana Kornienko tryggheten. När Adrian kom till världen blev han det första uppdraget för Oksana som ”doula & kulturtolk”.

 Bayan Murad fick vänta i era år på tillstånd att komma till Sverige och gi a sig med sin Sermed, som redan fanns här och jobbade som taxichaufför.

I augusti 2016 kom hon hit från norra Irak, där hon hade arbetat som lärare i engelska. Paret gi e sig och e er en tid var ett barn på väg.

– Jag var jätterädd, det var ju mitt första barn och mamma var långt, långt borta. Men då trä ade jag Oksana och hon lovade att hjälpa mig.

Adrian föddes på Hallands sjukhus Varberg. Bayan har bara gott att säga om dem hon mötte där, under en förlossning som drog ut på tiden.

– Det tog tre dagar. Jag tänkte att jag skulle dö eller att mitt barn aldrig skulle komma. Jag tänker o a på dem som jobbade där. De var fantastiska.

– Oksana fanns vid min sida, hon höll min hand och hjälpte mig och min man jättemycket. Hon var som min mamma och jag ska aldrig glömma den hjälpen, säger Bayan och tittar på Oksana med ögon fyllda av tacksamhet och värme.

OKSANA BLEV EN LÄNK

Oksana är född i Ryssland. E er att ha bott 18 år i Syrien ydde hon 2015 undan kriget och kom till Sverige. Att vara med när ett barn kommer till världen är inget ovanligt för

henne, som i sitt gamla hemland hade jobbat som barnmorska i 16 år.

Som kulturtolksdoula hjälper hon nu nyanlända kvinnor under graviditet och förlossning, kan lotsa och förklara hur vården fungerar och vara en brygga mellan vårdpersonalen och den blivande mamman. Här får hon nu nytta av sina yrkes- och språkkunskaper och att hon är väl bekant med den kultur som många nyanlända kvinnor kommer ifrån.

– I den arabiska kulturen finns oftast kvinnor i familjen med när någon föder barn. Det är jätteviktigt att ha med mamma, systrar eller andra kvinnliga släktingar.

Oksana blir en länk mellan den blivande mamman och personalen i vården.

– Jag minns ju hur det var själv när jag kom till Syrien från Ryssland, när alla saker var konstiga. Det känns jättebra att jag nu kan hjälpa andra, säger hon.

Oksana är en av runt 25 kvinnor som så här långt har utbildats till doula & kulturtolk i Halland sedan Vuxenskolan startade satsningen i oktober 2016. För att bli doula & kulturtolk får kvinnorna en åtta dagar lång utbildning. Hit- tills har de ha ett 50-tal uppdrag på olika håll i Halland. Sedan oktober 2017 har den ideella föreningen Aligi tagit över ansvaret i samarbete med Region Halland.

SKAPAR TRYGGHET

Barnmorskan Jennie Dalsmark är verksamhetsledare för Doula & kulturtolk Halland och den som fördelar uppdragen mellan kulturtolksdoulorna. Så snart hon får veta att en gravid kvinna behöver stöd förmedlar hon kontakt med en doula med matchande språk och bakgrund. Doulan nns sedan med genom graviditeten och under förlossningen.

– Med sina kunskaper och erfarenheter kan doulorna skapa trygghet för de nyanlända kvinnorna i en utsatt situation. Det är jätteviktigt, och kvinnorna som fått den här hjälpen har varit jättenöjda, säger Jennie.

HJÄLP ATT NÅ UT

Hon ser också att kulturtolksdoulorna kan göra stor nytta i andra sammanhang där vården behöver nå ut till kvinnor från andra kulturer.

– Oksana har varit med mig och varit ett jättebra stöd när jag har varit ute och pratat om sexuell hälsa med kvinnor från andra länder. Vi kommer också, med hjälp av EU-stöd, att kunna bemanna viktiga mötesplatser som till exempel babykaféer, med våra doulor.

Att kvinnor med språk och erfarenheter från andra håll
i världen blir kulturtolksdoulor för att hjälpa nyanlända kvinnor under graviditet och förlossning är ganska nytt för Halland. I Göteborg startade Födelsehuset 2008 och i Södertälje/Stockholm startade man 2016.

– Det är en beprövad verksamhet som baseras på erfarenheter och forskning och som utvärderats grundligt, säger Jennie Dalsmark.

– Det är jättebra att det nns kulturtolksdoulor, tycker Bayan. Många kvinnor i Sverige behöver få samma fantastiska hjälp som vi fick.

Fotnot: Kvinnor som behöver stöd av Doula & kulturtolk kan få kontakt via en vårdcentral eller barnmorska.
Det går också bra att skicka e-post till halland@doulakulturtolk.se

Satsningen på Doula & kulturtolk Halland görs med stöd från Region Halland som en del av en större satsning på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. Den kan du läsa mer om här nedan.

 

STOR SATSNING KVINNORS HÄLSA

I Halland pågår just nu en stor satsning på kvinnors hälsa i allmänhet och förlossningsvården i synnerhet. Bakgrunden är en nationell överenskommelse om en mer tillgänglig och säker, kunskapsbaserad och jämlik vård, och Halland har fått ett riktat statligt stöd.

I Halland har satsningen fokuserats särskilt på fem större regionala utvecklingsprojekt:

  • Arbete för att förebygga förlossningsskador och följa upp 
kvinnor som har problem. 

  • Insatser för psykisk hälsa för gravida, före, under och 
e er förlossningen. 

  • Arbete för ett bättre omhändertagande av gravida med 
övervikt och fetma. 

  • • En trygg och jämlik vård med fokus på utlandsfödda kvinnor. I detta ingår arbetet med doula & kulturtolk som beskrivs i reportaget här intill.
  • • Kompetensförsörjning och organisation, som bland annat handlar om att trygga tillgången på barnmorskor.

Projektledare för satsningen, som innefattar många olika delar av den halländska vården, är Inger Almelund.

– Vi har redan en mycket god vård i Halland på era av de här områdena, men nu får vi en unik chans att arbeta långsiktigt för utveckling mot en mer jämlik och säker vård, baserad på kunskap, säger hon.

Den nationella överenskommelsen planeras gälla fram till 2022.