GÖR SOM EVELINA – boka tider på nätet!

– Det är jättesmidigt att kunna boka tid på min vårdcentral
via webben och väldigt bra att slippa sitta och vänta i telefonen.
Evelina Thorsson är en av alla dem som har upptäckt hur praktiskt det har blivit, nu när alla Hallands vårdcentraler erbjuder webbtidbokning där tider till vården kan bokas, av- och ombokas via www.1177.se.

Evelina är förskollärare och bor, tillsammans med sin sambo, i Kungs- backas nya och snabbt växande stads- del Kolla.

– Jag är uppvuxen i Kungsbacka och vi flyttade till Kolla för två år sedan, berättar hon.

GILLAR DIGITALA TJÄNSTER

Som förskollärare kan hon ha svårt att gå ifrån för att passa telefontider eller bli uppringd när hon behöver ha kontakt med vården. Därför är hon väldigt nöjd med att kunna sköta sina vårdkontakter via webben. Det var också via 1177 Vårdguiden på nätet som hon listade om sig till Vårdcentralen Kolla, som hon nästan bor granne med.

– Jag gillar verkligen de digitala tjänsterna. När jag hade blivit opererad för ett tag sedan kunde jag till exempel ha koll på min journal via 1177. Och

när jag behövde ha en läkartid var det jättesmidigt att boka den via webbtidboken. Jag gick in direkt på morgonen och fick en tid samma dag.

POSITIVA REAKTIONER

På Vårdcentralen Kolla berättar medicinska sekreteraren Anna Krook och verksamhetschefen Lotta Svensson att de o a möter patienter som är mycket nöjda med den nya webbtidbokningen.

– Vi får mest positiva reaktioner och vi försöker också berätta om de digitala tjänsterna så mycket vi kan. Vi ser att patienter i alla åldrar använder sig av möjligheten att boka tider via nätet, säger Anna, som var spindeln i nätet när vårdcentralen införde webbtidbokning till vårdcentralens alla mottagningar och kompetenser.

Vårdcentralen Kolla har några år på nacken. Den är liten, men växer i takt

med att allt er yttar in i det nya bostadsområdet. På vårdcentralen finns läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, BVC-mottagning, medicinska sekreterare och psykolog. I samarbete med Vårdcentralen Kungsbacka kan man också erbjuda arbetsterapi och sjukgymnastik.

– Vi bestämde oss tidigt för att vi skulle öppna tiderna till de allra flesta av våra yrkesgrupper så att våra patienter själva skulle kunna boka sina tider. Det är bra för patienterna som får större kontroll och när allt er bokar själva frigör det tid hos oss så att vi ännu bättre kan ta hand om dem som behöver ringa eller trä a oss, säger Anna Krook. Dessutom har antalet besök där patienter uteblir minskat sedan systemet infördes.

När du loggar in på 1177.se får du hjälp av systemet att välja vilken av vårdcentralens olika kompetenser som du bör boka tid hos. Är det en distriktssköterska som bäst kan hjälpa dig? Eller behöver du kanske trä a en sjukgymnast?

– Vi jobbar mycket för att på olika sätt lotsa våra patienter rätt bland alla våra olika kompetenser. Det är jättebra att webbtidbokningen ger ett så bra stöd i det arbetet, menar Lotta Svensson.

BOKA HEMMA I LUGN OCH RO

Att webbtidbokningen är populär bland patienterna ser också Anna- Lena Johansson som är avdelningschef

på privatdrivna Lagaholmskliniken i Laholm. Vårdcentralen är resultatet av att två mindre enheter slogs samman för två år sedan. Det är nu några månader sedan Lagaholmskliniken öppnade sina tidböcker.

– De flesta av våra patienter är positiva och tycker det är väldigt praktiskt att kunna sitta hemma i lugn och ro och välja tid när de bokar eller om- bokar. Idag är vi ju så vana vid att kunna boka tider till olika tjänster via internet. Webbtidbokningen är ett bra komplement till vår manuella bokning. Det är jättebra att patienterna på det här viset får bättre kontroll, säger Anna-Lena Johansson.

 

Runt fyra procent av alla tidbokningar på Lagaholmskliniken sker
via internet. Innan systemet infördes fanns det farhågor om att det skulle bli felbokningar, men så har det inte blivit. Viktiga tjänster är också att själv kunna omboka en tid för att välja en tid som passar eller avboka en tid som man inte längre behöver.

– Systemet ger god vägledning och via texter lotsas patienterna så att de hamnar rätt, säger Anna-Lena som tror att de positiva effekterna kommer att öka allteftersom er upptäcker webbtidbokningen.

– När allt er bokar via internet kan det innebära att vi får mer tid över till de patienter som behöver samtal och rådgivning.

75-ÅRING ÄLDST HITTILLS

Om du till äventyrs trodde att det här med att använda digitala tjänster var något bara för yngre människor så trodde du fel.

– Hittills har det varit ett åldersspann på mellan 20 och 75 år på dem som har bokat, säger Anna-Lena Johansson.

En liknande bild har Anna Krook på Vårdcentralen Kolla:

– Det är patienter i alla åldrar som använder våra digitala tjänster. Häromdagen var det en 84-åring som hade listat om sig via nätet.

  

Fakta – tidbokning via www.1177.se

Alla vårdcentraler i Halland förutom Familjeläkarna Säröleden erbjuder nu tidsbokning via nätet. För att kunna boka, omboka och avboka sina tider loggar man in på www.1177.se med Mobilt BankID eller annan typ av BankID.

På startsidan där nns en översikt över bokade tider där du ser alla sina aktuella tider och enkelt kan om- boka eller avboka sitt besök direkt. Ögonkliniken, Hudkliniken, STD (mottagningarna för sexuellt överförbara

sjukdomar) och Öron, näs- och halskliniken har också tidsbokning via 1177 Vårdguiden. För sjukhusen är det främst ombokning och avbokning som erbjuds. Under 2018 och 2019 kommer all hälso- och sjukvård och folktandvård införa webbtidbokning via nätet.

Idag har mer än 60 procent loggat in av invånarna i Halland och det är också invånarna i Halland som är mest nöjda med 1177 Vårdguidens e-tjänster i Sverige enligt aktuella undersökningen Vårdbarometern. Utöver hantera tider går det att förnya recept, läsa sin journal, se sina recept och mycket mer.