BUP-linjen ger snabb hjälp till unga som mår dåligt

För dig som vill komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin är BUP-linjen vägen in, oavsett var du bor i länet. Det är ett telefonnummer för hela Halland dit föräldrar eller ungdomar kan ringa.

BUP-linjen startades 1 februari förra året och hittills har drygt 1 800 samtal tagits emot. Den som ringer får tala med en person som gör en första bedömning av de bekymmer man söker för. Om det kan röra sig om psykiatriska problem görs en utförlig telefonintervju inom en vecka. Därefter tar man ställning till vilken vård som är bäst.

Om det visar sig att bekymren inte kräver BUP:s hjälp kan patienten få en remiss till sin vårdcentral, som tar hand om lättare psykiska bekymmer.

BUP-linjen fick i december ta emot Psykiatrin Hallands kvalitetspris för sin nya metod att snabbt ta emot nya patienter.

BUP-linjen nås på tfn 010-476 19 99.