Språkstarten för Mira och Amir fixar Birgit lätt

”Boll”, säger Amir och tittar stolt på Birgit. ”En väldigt fin boll”, svarar Birgit leende och språkstarten har börjat. Svårare än så är det inte.

Språk har alltid fascinerat Birgit Bengtsson i Hylte. Som ung läste hon extra språk på gymnasiet och som vuxen gick hon kvällskurser i både spanska och franska. Sedan snart två år är hon engagerad i Studieförbundet Vuxenskolans kursverksamhet med svenska för nyanlända och när projektet Språkstart Halland kom till Hylte tvekade hon inte att anmäla sig till det.

– Det är så roligt, säger Birgit entusiastiskt. Det handlar om så mycket mer än bara själva språket. Det är en väg in i nya världar och vidgar perspektiven och förståelsen för andra kulturer.

Projektet Språkstart Halland riktar sig till barn i asylsökande och nyanlända familjer och vill på ett lustfyllt sätt stimulera inlärning och språkträning genom sagor och lek för att underlätta barnens och familjernas väg in i det svenska samhället. Birgit berättar att man som språkstartare först får en introduktion i arbetsmetoden och hur man kan använda den ”språkryggsäck” med böcker och spel, som projektet har tagit fram för att stödja barns språkinlärning.

BARN LÄR SIG FORT

– Det ska bli så roligt att sätta igång med det här, säger Birgit med eftertryck. Barn lär sig språk jättefort, mycket snabbare än vi vuxna. De är härligt nyfikna på språket, de snappar upp ord överallt. Birgit har funderat mycket på språkinlärning och på det faktum att det är en sak att själv vara elev och lära sig ett språk, och en helt annan att byta roll och i stället försöka lära ut ett språk.

– Jag har ju ingen bakgrund som lärare, men jag försöker tänka på hur jag kan förklara och säga saker på ett enkelt sätt så att det ska vara lätt och roligt att lära sig svenska, säger Birgit.

Tillsammans med Birgit hälsar vi på hemma hos familjen Mahjoub, som är en av de nyanlända barnfamiljer som har anmält sig till projektet Språkstart Halland. Vi träffar mamma Bothaina, pappa Bachir, lillebror Amir och storasyster Mira. De två äldre bröderna Ysser och Yasser är i skolan.

INTE SVÅRARE ÄN SÅ

– Det är inte märkvärdigare än så här att vara språkstartare, säger Birgit med värme i rösten, där hon sitter med Amir och Mira i famnen i familjens kök. Hon lyssnar uppmärksamt på Mira som räknar på perfekt svenska och hjälper

Amir, som med stor koncentration ritar den ena bollen efter den andra.

– Boll, säger Amir och tittar stolt på Birgit.

– En väldigt fin boll Amir, svarar Birgit leende och språkstarten har börjat.

Fakta – språkstart

För att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket genomförs projekt inom Språkstart Halland i kommunerna. Just nu pågår projekt i Hylte och Halmstad genom Region Hallands lokala nämnder. Personer som engagerar sig som ”språkstartare” träffar familjer som de har språkträffar med hemma hos dem, på asylboenden eller på någon annan plats. Som stöd i uppdraget använder språkstartarna en speciellt framtagen ryggsäck med böcker och spel som stödjer språkinlärning.