Sonja slapp orolig väntetid

När Sonja Seligmann i Halmstad drabbades av bröstcancer gick det fort. ”Väldigt bra att slippa onödig  väntan, för det är jobbigt att inte veta”, säger hon.

Sonja Seligmann vid Nissan.

Snabbt besked. Sonja Seligmann drabbades av bröstcancer. Hon är mycket nöjd med den vård hon har fått och är glad för att det gick så fort mellan besked och behandling.

 

Det är arbetet med standardiserade vårdförlopp som gör att utredningen nu går mycket snabbt för många halländska patienter som misstänks ha allvarlig sjukdom som kan vara cancer. Så var det för Sonja Seligmann. Det var efter en mammografi som hon blev kallad till provtagning. Något som inte såg bra ut hade upptäckts i hennes bröst. Det visade sig vara en tumör.

ÅNGESTFYLLD VÄNTAN

– Det var den mest ångestfyllda delen, att vänta på att få veta. Det var hemskt att få ett cancerbesked, men när jag väl hade förlikat mig med det hade jag ju något att förhålla mig till.

Sonja blev opererad några veckor efter det att diagnosen var ställd och hon är mycket nöjd med den vård hon fått:

– Det var jättebra att slippa vänta och det var också väldigt välstrukturerat när jag skulle opereras. Allt var planerat in i minsta detalj och gick effektivt och sedan kunde jag gå hem på kvällen.

Vården i Halland inför nu, liksom i övriga Sverige, det som kallas standardiserade vårdförlopp för allt fler cancerdiagnoser. Bakom den lite långa benämningen finns något som man skulle kunna kalla ett ”snabbspår”. Stora ansträngningar har gjorts för att korta tiden från det att en läkare, ofta i närsjukvården, misstänker att du drabbats av cancer till dess att behandling inleds eller det har konstaterats att det inte var någon sjukdom som behövde behandlas.

GÅNGEN ÄR KARTLAGD

På Vårdcentralen Slöinge arbetar läkaren Ulrike Kötz sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon ser att de standardiserade vårdförloppen gjort processen snabbare för patienterna:

– Jag ser många fall där det går väldigt fort från det att jag skrivit remissen till dess att min patient blir kallad till sjukhuset för fortsatt utredning. Det är jättebra och något som uppskattas av de flesta av patienterna. Beskrivningarna av vad som gäller är också en hjälp i hennes arbete.

– Att utredningsgången är så tydligt kartlagd är ett stöd när jag ser något av de här symtomen hos en patient. Det blir ett mer strukturerat arbete och patienterna vet vad som gäller.

MÅNGA HAR INTE CANCER

En utmaning för henne är hur hon ska informera patienten om att man nu startar en utredning som kan handla om cancer men som också kan visa att patienten är helt frisk:

– I många fall har ju patienten inte cancer även om det finns symtom som vi måste utreda. Jag vill inte skapa oro i onödan. Samtidigt måste ju patienten veta om att det nu kommer att gå fort
med utredningen. Det är en balansgång och jag får vara väldigt noga med hur jag uttrycker mig.

Paraplyorganisationen ”Nätverket mot cancer” har länge propagerat för att Sverige skulle importera den danska ursprungsidén med ”pakkeførløb”. Organisationens ordförande Katarina Johansson är glad för att det nu blivit verklighet.

– Det är mycket bra att det har kommit igång och nu hoppas vi att det ska bli en god hjälp för att stötta vården i arbetet med att ge en snabb diagnos, säger hon.

Katarina Johansson tycker det är viktigt att du som patient känner till de standardiserade vårdförloppen, och kan fråga doktorn om det finns ett snabbspår som gäller dig:

– Den väntan man som patient har innan man får en diagnos kan vara olidlig. Det kan vara förödande att gå och grubbla och om vi nu kan få ner dessa väntetider är det väldigt bra.

VÅRDEN BLIR MER JÄMLIK

Hälso- och sjukvårdsstrategerna Jeanette Törnqvist och Cecilia Littorin arbetar med införandet av de standardiserade vårdförloppen i den halländska vården. Det har varit många möten för att informera läkare, medicinska sekreterare och andra medarbetare på vårdcentralerna.

– Det handlar om att sprida kunskaperna om vad som gäller för de 28 cancerdiagnoser som ingår, säger Cecilia Littorin.

I de standardiserade vårdförloppen har man kartlagt och satt tider på allt som ska ske från det att läkaren på vårdcentralen har en välgrundad misstanke om en allvarlig sjukdom som kan vara cancer till dess att patientens behandling startar eller man konstaterar att det inte var cancer. Samma regler gäller i hela Sverige.

 – Det blir en mer jämlik vård och tiderna fram till behandling kortas, säger Jeanette Törnqvist.

Den halländska vården har gjort ett jättejobb, menar de.

– Vi ser att det fungerar allt bättre och på våra sjukhus har man jobbat mycket hårt med att kunna ta emot patienterna snabbare för utredning. Det här är ett stort steg framåt för cancervården, avslutar Jeanette Törnqvist.

Läkaren Ulrike Kötz i Slöinge.

Resultat direkt. Ulrike Kötz arbetar på Vårdcentralen Slöinge. Hon har sett att det nya sättet att arbeta har kortat väntetiderna betydligt för många patienter.


Fakta – standardiserade vårdförlopp

Om man har allvarliga symtom som skulle kunna bero på cancer ska man som patient erbjudas standardiserat vårdförlopp för att få besked. Det betyder att vården strävar efter att undersökningar ska göras enligt ett särskilt schema och så snabbt som möjligt. Under 2017 införs standardiserade förlopp för ytterligare 10 cancerdiagnoser än de 18 som tidigare omfattats av standardiseringen. I Halland infördes de den 1 april. Det betyder att det i dagsläget finns totalt 28 cancersjukdomar som har standardiserade vårdförlopp. Läs mer om vilka cancersjukdomar som har standardiserade vårdförlopp på www.1177.se/Halland