Vart är vi på väg?

Det är en fråga som kommer att vara levande under hela det här året. Vart är Halland och de andra regionerna i Sverige på väg? Kraften i en region kommer underifrån och är inte en organisatorisk fråga – så ser vi på det i Halland och det berättar vi om i en specialbilaga i den här tidningen.

Många hittar vägen till Halland – både tillfälliga besökare och de som vill stanna här för gott. För att locka fler turister satsar vi stort tillsammans med kommunerna på att utveckla Halland som besöksmål. En del i det arbetet är att bli goda värdar. Det är något som också gäller när Hallands befolkning ökar med människor på flykt undan krig och elände. Då är det extra viktigt att vi är goda värdar i stort som smått. Ett exempel, som vi berättar om i det här numret, är snabbspåret för läkare och tandläkare som startat nu i vår.

 Vart är hälso- och sjukvården på väg? Hjärtopererade Tommy Börjesson, som vi berättar om i tidningen, är ett aktuellt exempel på hur vården kan organiseras. Svaret på vart den halländska hälso- sjukvården är på väg får vi i höst när regionfullmäktige ska besluta om en ny vårdstrategi. Då har vi en långsiktig målbild som möter utmaningarna i vården i framtiden.

Trevlig läsning!
Catarina Dahlöf,
regiondirektör